Sawa sa Poste Otsenta’y Seis

Para sa CASURECO* I, II, III

Agko maabang sawa na pirming nagkakanap
sa mga poste ka kuryente sa siyudad.
Muya kading pagpararinggawan a mga kable
ag kin minsan pigbuburabudan niya a mga adi
asta sa maputol. Namumuya iya ka kirikisi ka kuryente
kaya usad na gab’i pinurbaran niya ading tulunon.
Ngalas su sawa ku kusog na dara kadi.
Muya niya a arog kading kusog
kaya naugali na kading pagparatulunon
a kuryenteng nagdadalagan sa mga kable.
Sa kada pagtulon niya ka kuryente nagdadakulo iya.

Ngowan na gab’i narakop iya ka mga empleyado
ka kooperatiba sa poste Otsenta’y Seis.
Busog-busog iya, udang ngusngos,
ugot a kanyang pagkapurupot sa inaagnow na poste
mantang a bilog na banwa sagum sa ngitngit ag arasahas.

*Camarines Sur Electric Cooperative


Ang Sawa sa Poste Otsenta’y Seis*

Para sa CASURECO* I, II, III

May di madipang sawa na laging gumagapang
sa mga poste ng kuryente sa lungsod.
bisyo nitong paglaruan ang mga kawad
at minsan ay lumalambitin siya rito
hanggang mapatid. Aliw na aliw siya sa kiliti ng kuryente
kaya’t isang gabi’y sinubukan niya itong lulunin
di makapaniwala ang sawa sa taglay nitong lakas.
Ganitong bugso ang kanyang nais kaya madalas niyang
lulunin ang kuryenteng dumadaloy sa mga kawad.
lumalaki siya sa bawat paglulon niya nito.

Ngayong gabi’y nadakip siya ng mga empleyado
ng kooperatiba sa poste Otsenta’y Seis.
Busog na busog ang sawa, hindi makakibo,
higpit ang kanyang kapit sa giniginaw na poste
habang ang sambayanan ay tigmak sa dilim at halumigmig.

*Camarines Sur Electric Cooperative


Si Elbert O. Baeta ay ipinanganak sa lungsod ng Iriga sa probinsya ng Camarines Sur. Nagtuturo siya ng Art Appreciation at Panitikan sa Central Bicol State University of Agriculture. Nakatanggap siya ng fellowship mula sa Juliana Arejola Fajardo Writers Workshop in Bikol Writing (2012). Sa kasalukuyan tinatapus niya ang kanyang Master’s thesis hinggil sa Panitikang Rinconada sa Unibersidad ng Santo Tomas. Ang kanyang unang aklat ‘Gapo: Mga Rawitdawit asin piling dakitaramon sa Filipino’ ay inilathala noong 2018. Lumabas narin ang kanyang mga akda sa Ani 39 (CCP), Girok: Anthology of Bikol Erotica, Pagkamoot: Mga Binirikol na Usipon haling Europa (Ateneo de Naga Univ. Press), Liwayway, at BKL/Bikol Bakla: Anthology of Bikolnon Gay Trans Queer Writing.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s