Panalangin

Wala nang tahimik na kalsada ngayon.

Binagtas na natin ang bawat daan;
Sumuot sa makikitid na sulok ng agam-agam
Hanggang sapitin ang pintuan ng walang katiyakan.

Sa ating pagkapiit, may dagim ng ligalig ang kisame;
Gabi-gabing pagbabadya ng unos
Na buhos ay pagkatigatig sa kahimbingan ng malay.

At sa nakasanayang alimpungat, iuusal ang panalangin
Sa himig ng mga tula. Mananalig na sa bisa ng mga talinghaga
Ay masusumpungan ang lunas sa karamdaman ng daigdig—

Isang himalang kahit sa pagbabalat-kayo’y
Siya nawang magpahiwatig sa lupa.


Chum Ocenar lives in Rodriguez, Rizal and works in a consumer finance. His essay, A Second-Hand Dream has been published in Inquirer’s Youngblood. His pandemic poetry collection, Sa Panahon ng Ligalig has also been listed in the National Book Development Board’s Bookwatch 2020.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s