Social Experiment

Nakapiring ang mga mata sa likod ng maskara—
Ganito mo nais ikubli ang iyong pangamba.
At sa bawat yapak ng mga paroo’t paritong presensiya,
Dinig mo ang mga ibinubulong na sapantaha.

Wala kang nais bigkasin o iusal na panalangin.
Ititindig ka lamang ng nangungusap na hangarin—nang walang imik.
Bagkus, tanging ang paskil sa iyong dibdib ang siyang sasambit:
“Ako’y may pagsubok na nilalabanan. Handa mo ba akong yakapin?”

Sa saglit na pagtigil ng ilang nangagsidaan,
Nadama mo ang pagdampi ng init sa katawan.
Samantala, habang ang mundo’y abala sa pag-iral,
Batid mong ilang ulit ka ring tinalikuran.


Si Chum Ocenar ay nakatira sa Rodriguez, Rizal at kasalukuyang nagtatrabaho bilang Communications Trainer sa isang consumer finance company. Siya ay nagtapos na fellow ng palihang pampanulaan ng LIRA (Linangan sa Imahen, Retorika, at Anyo) batch 2019.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s