Duta, Bala

Nagauluanggid ang duag,
ang kadakuon,
indi palareho;
may magagmay,
may dalagko.
May sobra,
may ginakulang.

Apang,

kaangay sang prinsipyo,
Haksa kag angkona,
Kabuhi ang kabaylo.


Lupa, Bala*

Magkahawig ang kulay,
ang sukat,
hindi magkatulad;
may maliit
may malaki.
May labis-labis,
may kinakapos.

Ngunit,

kapara ng panindigan
yapusin at angkinin
buhay ang kapalit.

*Salin sa Filipino


Orland Agustin Solis is currently pursuing a BA in Literature at the University of the Philippines Visayas. His writing has appeared in “Nonrequired Reading in the Time of COVID-19 (Volumes 2 and 3)” from Kasingkasing Press and in “Talinghaga ng Lupa: Mga Tula” by Gantala Press.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s