Fata Morgana


Si Mirick Paala ay kasalukuyang mag-aaral ng MA Malikhaing Pagsulat sa Unibersidad ng Pilipinas – Diliman. Dati nang naging fellow si Mirick sa Luntiang Palihan, Ateneo National Writers’ Workshop. Lumabas na ang kaniyang mga akda sa mga sumusunod na publikasyon: High Chair, Heights, transit online, at Katipunan Journal.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s