Rehas

Rehas itong mga salita
na tinatawag nilang kalayaan
sa henerasyon ng imahen
at bidyo na tinatabas ang totoo—
lumilikha ng mga bayani
at kaaway. Ang estado
ng buhay ng bawat isa’y nakapiit
sa bubog na iskrin, dinadaliri
ng umiidolo, líbog, buryong,
o ng handang kagalitan
ang ayaw unawain. Kahirapan
itong walang pagsusuri, mabangis
na diwata ng mga hinehele
ng malalamig na silid at laging puno
ang mga eskaparate ng pagkain.
Buo ang kanilang katapangan
sa harap ng tiklado, kalasag
ang elektronikong maskara,
hindi inda ang hampas at bigwas
ng panahon sa maliliit na kakambal
ang krisis mula kuna
hanggang kabaong. Ginagahasa
nang halinhinan ang lahat
sa loob ng rehas ng mga salita,
imahen, at bidyo—ang abá,
higit pa nga, hindi rin makawala
sa buhay sa labas
na lalong dambuhalang karsel.


Nagtapos si Joshua Alejandro C. Diokno ng BA Araling Pilipino noong 2008 at kasalukyang nag-aaral sa ilalim ng programang MA Araling Pilipino sa Unibersidad ng Pilipinas, Diliman. Isa siyang Fellow sa Ika-4 na Palihang Rogelio Sicat (PRS) at Ika-3 Cavite Young Writers’ Workshop. Hilig din niya ang weightlifting at pagte-train sa Boxing, Muay Thai, at Yaw Yan (Sayaw ng Kamatayan). Nangongolekta din siya ng komiks, action figures, at statues na hindi kayang bilhin ng sinasahod niya bilang isang Senior Content Writer sa isang BPO company sa Makati. Kung makabibili man siya, inililihim niya ito sa kaniyang girlfriend. Kasalukuyang naninirahan si Joshua sa isang maliit na apartment sa Makati kasama ang isang pusang banlag.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s