Tungkol sa Bagong Normal

Gusto kong magpahinga mula sa pagsusulat nitong nagdaang mga linggo. Siguro dahil gusto ko munang bumalik sa pagninilay at huwag itulak ang sarili na magsulat dahil kailangan kong magsulat. Palagi kong pinapaalala sa sarili na nagsusulat ako dahil gusto kong magsulat, dahil gusto kong magkuwento at gusto kong magsalita. Nagpaabot ako ng abiso sa Revolt Magazine na magpapahinga muna ako at alam kong tinanggap nila ang naging pabatid ko.

Ngayon, pagkatapos ng ilang araw na pagninilay at pagtuon ng atensyon sa nakatambak na gawain sa opisina, napagtuunan ko ng pansin ang mga personal kong panulat: Parker Pen, Pilot Vball, at Jinhao X450 na naglalaman ng Oxblood ng Diamine.

Magkakaiba ang nagiging gamit ko sa mga ito. Ang madalas kong ginagamit kapag gumagawa ako ng outline ng mga dokumento ay ang Parker pen, dahil mas madulas sa kamay. Ang Pilot V-ball naman ay ginagamit ko sa pagpirma ng mga dokumento. Ang Jinhao X450, personal kong ginagamit sa mga journal entry ko at sa pagtatala ng mga bagay-bagay para sa sinusulat kong nobela.

Dahil sa kasalukuyan nating kalagayan, sa malaking bahagi ng araw-araw, lumilipat na ang halos lahat sa espasyong digital. Dahil kumakalat ang sakit sa isang lugar kung saan mayroong nagsasama-samang populasyon ng tao, isa sa mga hakbang para maiwasan ang pagkalat ng sakit ay ang pagsasagawa ng mga aktibidad online.

—Victoria Garcia

Ngayon na mas mahaba na ang oras na inilalagi ko sa bahay, mas naiintindihan ko ang gamit sa mga panulat na ginagamit ko. Ang Jinhao X450, para sa mga may kaalaman sa mga fountain pen, ay wet. Dahil ang ginagamit ko ay medium nib, mas maraming tinta ang ginagamit ng fountain pen na ito na nag-iiwan ng mas basang sulat sa papel. Hindi lahat ng papel ay pupuwedeng sulatan ng mga fountain pen, mayroong mga papel na kapag ginamit ng fountain pen ay dumudugo o nagbe-bleed, ibig sabihin ay tumatagos sa papel ang tinta. Hindi maganda tingnan ang sulat ng mga fountain pen sa mumurahing papel. May ilan-ilang papel na pupwedeng pagsulatan, pero ang pinaka-kilala sa mga ito ay Tomoe River at Midori na parehong gawa sa Japan. Hindi pa ako nakakagamit ng Tomoe River at Midori pero may ilan akong ginagamit na bond paper na inilalagay ko sa clip board para pagsulatan.

Napansin ko rin na hindi gaanong maitim ang tinda ng ginagamit kong parker pen, hindi siya kasing tapang ng itim na tinta sa ginagamit kong Pilot V-ball. Pero pareho ko silang gusto dahil mayroong ipinagkasundong gamit para sa kanila.

Bakit ko ikinukuwento ang aking mga ginagamit sa pagsusulat, bakit ko ito binabahagi sa inyo? Dahil sa kasalukuyan nating kalagayan, sa malaking bahagi ng araw-araw, lumilipat na ang halos lahat sa espasyong digital. Dahil kumakalat ang sakit sa isang lugar kung saan mayroong nagsasama-samang populasyon ng tao, isa sa mga hakbang para maiwasan ang pagkalat ng sakit ay ang pagsasagawa ng mga aktibidad online. Noong nagsimula ang opisina na magkaroon ng mga pulong online, marami sa mga kasamahan ko ang naglalagay ng tala sa harap ng kanilang computer. Sinubukan ko rin ito, maglagay ng mga hinuha sa Microsoft Word. Pero hindi ito epektibo para sa akin, hindi ko naalala ang mga bagay na inilalagay ko sa Word Processor. Sa panahon na bumibilis ang lahat ng mga bagay, kinakailangan kong maghanap ng kabagalan. Kinakailangan ko ng panahon para magnilay at pag-isipang mabuti ang mga nangyayari.

Ang buhay ko ngayon ay sinusubukan kong huwag gawing instant. Ayaw kong magdesisyon sa isang click. Gusto kong isipin ang mga epekto, depekto, tulong, at suliranin ng mga nais gawing aktibidad ng LGU. Pero sa akin lang iyon, sa bahagi ko lang.

Napansin ko, kapag ikinukulong natin ang sarili sa mga bagay na digital, dahil sa mabilis na pagpapalit ng tab at paglilipat ng mga window, maraming mga detalye ang hindi natin naalala. Ang bumabalik lang sa akin ay ang mga malalaking detalye, mga pangunahing aktibidad sa araw-araw. Hindi natin naalala ang mga maliliit na mga bagay, na kapag pinagsasama-sama ay mas malaki pa sa mga pinagtuunan ng pansin.

Matapos kong magpaalam sa Revolt na kailangan ko na munang magpahinga, sinabihan ko ang sarili ko na kailangan kong bumalik sa pagsusulat sa notebook. Kailangan kong damhin ang tinta sa pisikal na papel. Ang bawat kurbang ginagawa ng aking Jinhao, Pilot, at Parker. Ang ligaya sa pagsusulat gamit ang tinta ay ang mabagal na pagbubuo ng mga pangungusap. Ang pag-iisip sa mga salitang binibitawan, na sa maraming pagkakataon ay hindi nangyayari online. Mas natatandaan ng isip ang isinulat gamit ang tinta, at mas dumudulas sa isip ang mga bagay na itinitipa sa keyboard. Nagsusulat ako hindi para masabi na nakapagsulat. Magkaiba ang nagsusulat dahil kinakailangan, sa nagsusulat dahil gustong magsulat.

Ang ligaya sa pagsusulat gamit ang tinta ay ang mabagal na pagbubuo ng mga pangungusap. Ang pag-iisip sa mga salitang binibitawan, na sa maraming pagkakataon ay hindi nangyayari online.

—Victoria Garcia

Sa pagbuo natin ngayon ng bagong normal, huwag sana nating kalimutan na ang lahat ng bagay ay hindi dapat gawing online. Marami pa rin sa mga bagay na kinalakihan natin o iniwan dahil itinutulak ng panahon, kapag ibinalik, ay makakatulong sa pagpapanatili ng kapayapaan ng isip. Marami akong kinakaharap na suliranin sa online pero idinidikit ng tinta ang sarili ko sa realidad. Kasama sa pagsusulat ang pagod ng kamay, at ang pagod ng isip. Ito ang nagbibigay ng kakayahan sa panulat na mas yumabong, dahil mas naipapahinga ng sarili ang katawan kapag napagod ang isa sa dalawa.


(Portrait: Alex Llorente)
Lumaki si Victoria Garcia sa Partido, Camarines Sur. Nagtapos ng BA Political Science sa University of Nueva Caceres. Kasalukuyan siyang nakatira sa Naga at nagsusulat para sa Tribuna, isang maliit na dyaryo sa Sorsogon, Sorsogon. Maaaring mabasa ang kaniyang nobela sa website ng Tribuna, pati na rin sa opisyal na Facebook Page nito. Kumonek sa kaniya sa https://www.minds.com/victoriagarcia/.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s