Degenerative

Hindi ako perpekto,
Ngunit ayokong magpatawad.
Wala akong sakit at
Patuloy sanang iadya
Sa bawat paglimot, pero gusto ko
‘Yung kahit nakikita ko siyang tumatawa’y
Hindi ako mayayamot
At walang mananariwa.
May mahahati’t mahahating
Katawan ng uod

Dahan-dahan ko mang isuksok
Ang mga daliri sa lambot ng lupa;
Kalakip na silang mga bahagi
Sa dakot na pamumugaran
Ng itim ng buto ng atis.


Nagtuturo ng mga kursong pampanitikan si Dennis Andrew S. Aguinaldo sa Departamento ng Humanidades. Naging fellow siya ng mga palihan para sa malikhaing pagsusulat: sa AILAP, UST, UP, at IYAS. Inilathala online ang kaniyang mga piyesa’t collab sa Daluyan, Gnarled Oak, hal., Kritika Kultura, , Plural, Softblow, at iba pa. (May ilang imbak sa kaniyang blog: tekstongbopis.blogspot.com.) May-akda siya ng mga aklat na Shift of Eyes at Bukod sa maliliit na hayop.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s