Paano gawing katutubo ang tula

Maghanap ng silong sa may embahada.
Maghanap ng van at ilang pulis.
“Ikuwento mo, bata, kung ano ang nangyari.”
Tukuyin ang sinaunang wika na hindi mo kilala at malinamnam sa tainga.
Gupitin ang kanilang suot na simula ngayo’y “kasuotan”.
Isa-isahin ang napiling lahi at ihatid sa silong.
“Istoryahun ‘kako.”
Kembot ‘pag may time.
Tahimik lang na iba pa ito sa silong doon sa may embahada.
“Nadala ho ba ninyo?”
Magpalinis ng sandalyas sa dyip o di kaya’y makinig sa tugtuging wow.
Ilabas isa-isa nang naaayon sa daloy ng seremonya sa mall.
Kopyahin ang diwa.
“Kamukha mo.” / “Kamukha mo sabi.”

“Ano pa ho ba ang binubulong-bulong ninyo diyan?”
“Huwag na huwag kayong madadala.”


Nagtuturo ng mga kursong pampanitikan si Dennis Andrew S. Aguinaldo sa Departamento ng Humanidades. Naging fellow siya ng mga palihan para sa malikhaing pagsusulat: sa AILAP, UST, UP, at IYAS. Inilathala online ang kaniyang mga piyesa’t collab sa Daluyan, Gnarled Oak, hal., Kritika Kultura, , Plural, Softblow, at iba pa. (May ilang imbak sa kaniyang blog: tekstongbopis.blogspot.com.) May-akda siya ng mga aklat na Shift of Eyes at Bukod sa maliliit na hayop.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s