Hayaan sila sa hawi ng mga silya

Pinalapit niya ang mga bata.
Pinalapit niya ang pan de rosa’t isda.

Sa palengkeng tanaw mula sa munting kapilya sa koridor,
Matutunghayan si kuyang nagtotosta:
Hindi kaya mga buto ng labuyo

Na siyang pampaumbok sa takal ng paminta?
May buhangin sa kape,
May buhangin sa bigas,

At lahok sa kutson ang mga balat ng kendi
Mula sa ilang buwan na ring pagwawalis.
Lalagda lamang tayo kapag nagsalita na ang lahat.

Hindi ‘yan papayag nang ganito:
Pinatitibok na lamang ng manilaw-nilaw na tubo.

Sa ngayon, susuklayan siya ng mga bata
Habang hinihinukuhan ng bisitang hukluban.


Nagtuturo ng mga kursong pampanitikan si Dennis Andrew S. Aguinaldo sa Departamento ng Humanidades. Naging fellow siya ng mga palihan para sa malikhaing pagsusulat: sa AILAP, UST, UP, at IYAS. Inilathala online ang kaniyang mga piyesa’t collab sa Daluyan, Gnarled Oak, hal., Kritika Kultura, , Plural, Softblow, at iba pa. (May ilang imbak sa kaniyang blog: tekstongbopis.blogspot.com.) May-akda siya ng mga aklat na Shift of Eyes at Bukod sa maliliit na hayop.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s