Kulay Lila Ang Mundo Sa Hinaharap

Kulay lila ang mundo sa hinaharap
walang mga puno, mga hayop
sa mabatong kanayunan.
Nakakalason na ang hangin
sa malawak at daantaong minahan

Mahirap maging guro ng biyolohiya
sa panahong bawal magtanim,
ang klase ay pagpapaunawa na
ang mga halaman sa pisara
ay hindi kathang-isip
sa mga estudyanteng sabik na mang ibang planeta.

Bago matulog ang kanyang anak,
humiling ito na sana makakita
ng totoong singkamas, lampas pa
sa dibuho ng kanyang lolo.
Humiling din ito na sana makita
ang kanyang ama, sampung
taon nang hindi tumatanda.

Kinailangan niyang lumabas ng Maynila,
lungsod na lalo lang dumilim at sumikip,
para mapatunayan ang mito
ng mga rebeldeng namumuhay sa lupa.
Pagtapos ng maglakad bitbit ang baril
na hindi naman magamit,
nakilala niya ang kanyang kapatid
dahan-dahang lumilikha ng bagong mundo.

Lahat ng kuwento ng nakaraan
ay tungkol sa kasalukuyan.
Lahat ng kuwento ng hinaharap
ay tungkol sa kasalukuyan.


Eric Abalajon is currently a humanities lecturer at UP Visayas – Iloilo. He has previously worked as an ESL instructor in various private language schools in Iloilo City and Ontario, Canada. His zine of short fiction in Filipino, Mga Migranteng Sandali, is distributed by Kasingkasing Press. His writings, both critical and creative, are found at jacoblaneria.wordpress.com.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s