Categories

Revolt Magazine came about to respond to the need of the Philippine writing community for additional platforms for their voices to be heard. Works published on the Revolt Magazine website will be included in the selection pool for the first digital edition of the magazine, which will be made available at Issuu. Rolling deadline for all genres. Submissions are always open.


Tau-tauhan: Ang Kuwento Ng Bayan, Ang Kuwentong Bayan, at Kuwentong Sarili

Kung ang sarili, ang ikaw, ay isang tauhan, paano mo susumahin ang iyong ugali? Ang mga hilig? Ang mga bagay na nagpapasaya sa ‘yo? Ang mga desisyon mo sa buhay? Ano ka noon, ano ka ngayon? Nasaan ka? Saan ka papunta? Ang pagtingin sa sarili bilang isang tauhan sa kuwento ay pag-intindi kung ano nga … Continue reading Tau-tauhan: Ang Kuwento Ng Bayan, Ang Kuwentong Bayan, at Kuwentong Sarili

Tungkol Sa Pagiging Manunulat

Pag-uwi ng bahay, naghuhubad ako ng sapatos bago pumasok sa bahay. Hindi lang sa suwelas ng sapatos nakadikit ang alikabok, nakadikit ito sa kabuuan, mula sa harap, likod, at magkabilang gilid. Dadamhin ko ang pamimintig ng mga paa, humigit-kumulang walong oras na nakaipit sa makapal na medyas at may kasikipang sapatos, sumasabay ang pintog ng … Continue reading Tungkol Sa Pagiging Manunulat

Magtalik Tayo sa Gitna ng EDSA

Magtalik tayo sa gitna ng EDSA,Sa may kanto ng Ortigas;Ang iyong basaSisisirin ng aking tigas. Hayaan mo ang mga gusaliNg Robinsons at POEA,Maiskandalo sa ating kilitiAt takpan mga mukha nila. Pati na rin estatwaNi Birheng Maria,Doon sa tuktok ng dambanaAy tayo’y itatwa. Hayaan silang lahatNa tayo’y isumpa’t ikahiya,Dahil sa mundong pag-ibig ay salat,Yun lamang ang … Continue reading Magtalik Tayo sa Gitna ng EDSA

Trigger Warning

Let’s hear it for what KingdomWelcomes hard pruning. The country too, held Answerable for people withdrawing from the sun,Within the same year saying in the face Of drought: some plants, they diminish themselves.Within the same month the promise of two vaccines And two jumps: one completed from the fourthFloor of the mall, another held back … Continue reading Trigger Warning

One Sunday

I felt good that you heeded my advice to join volunteer groups. But of course, you never mentioned that. I know you wouldn’t. You were still the proud man-boy I used to know.

Tungkol sa Trabaho

Nasa panahon na siguro ako kung saan napapansin ko na ulit ang mga masasamang tingin, ang mga pag-iwas, at ang hindi pag-imbita dahil alam nila kung ano ang posisyon, ginagawa, at kalikasan ng trabaho ko.

Pantasmagorya

Rumaragasang tila baha ang mga larawanOrakulo ng pagkawasak ang ipinakikita:Dugo’y umaagos sa lungsod at kaparangan,Rumerepeke ang halakhak ng mga Tigbanua.[1]Inaawit ng amihan ang oyayi ng libing,Gumagapang ang kilabot sa gabi ng lagim.Oh, mahabag Ka’t siphayo’y ilayo nga sa amin!Rabáw,[2] lamang anila, ang mukha ng anghelOo, siyang tunay, sapagkat siya’y si Olivier[3]Ang Tanda + ng Santa … Continue reading Pantasmagorya