Tungkol Sa Pagiging Manunulat

Pag-uwi ng bahay, naghuhubad ako ng sapatos bago pumasok sa bahay. Hindi lang sa suwelas ng sapatos nakadikit ang alikabok, nakadikit ito sa kabuuan, mula sa harap, likod, at magkabilang gilid.

Dadamhin ko ang pamimintig ng mga paa, humigit-kumulang walong oras na nakaipit sa makapal na medyas at may kasikipang sapatos, sumasabay ang pintog ng mga daliri sa tibok ng puso. Parang may kamay na nakadakot sa puso, hinihila ito pababa, kaya parang ayaw ko nang tumayo. Pero kailangan, hindi natatapos ang araw sa pag-uwi galing sa trabaho, dahil may trabaho pang kailangang gawin sa bahay: magluto, magturo sa anak, mag-asikaso ng magulang, at kung may oras pa’y makapagsulat at makapagbasa.

Sinisisi ko noon kung bakit ba ako naging manunulat, kung bakit ba ako nagbabasa. Naniniwala akong binabago tayo ng mga librong binabasa natin. Binago ako ng Notes from Underground ni Fyodor Dostoevsky, kung paanong ang iniharap sa aking mundo ng mga magulang ko ay balat sibuyas na tinalupan ng mga pangungusap ni Monk Photius. Binago rin ako ng dalawang nobela ni Rizal, kung paanong tinatalikuran natin ang himagsikan dahil hindi natin matanggal ang tatak ng pagiging Indio. Binago ako ng mga isinulat ni Ursula K. Le Guin, kung paanong puwede palang magsulat tungkol sa ibang mundo, sa loob ng ating mundo.

Pero, siguro, ang pinaka-pinagsisisihan ko sa pagiging isang manunulat ay ang pagpapahalaga sa mga salita. Mas matalas ang pandinig ng isang manunulat kapag nagsasalita ang ibang tao, mas natatahi ng isang manunulat ang gustong iparating ng iba. Kaya kapag lumalabas ang barubal na ugali ng tsismis, ng pagiging buhay na talangka, at ng kuwentuhang may makuwento lang, hinuhukay ng mga salitang ito ang sikmura ng manunulat. Dahil ang bawat salita, para sa kanila, ay martilyong nagpapabagsak kahit sa pinaka-mataas na gusali sa loob ng pinaka-malakas na imperyo.

Malungkot ang maging isang manunulat. Dahil naiintindihan mo ang ibang tao, pero karaniwan na hindi ka nila naiintindihan. Pinipili rin ng manunulat na ilayo ang sarili sa karaniwang pag-uusap tungkol sa mga bagay na pinag-uusapan lang dahil walang masabi, mga pangungusap na walang ambag sa pagpapaunlad ng sarili, ng ibang tao, ng isang organisasyon, o kahit na lipunan.

Kaya minsa’y sinasabihan ang mga manunulat na masusungit, dahil palaging nakasimangot sa harap ng mga walang kuwentang huntahan. Kaya ang pagtahimik ng isang manunulat ay tinitingnan bilang pagmamaldita, o hindi pakikisama. Kaya sa huli, pinaparusahan ng manunulat ang sarili. Siguro, nagiging bawal na ang pag-iisip ng mga epekto ng salita sa ibang tao. O maaari rin na naging sandata na ang salita, pero ang nakagamit nito ay hindi ang mga manunulat. Ang humawak ng kapangyarihan ng salita ay ang mga humahawak ng kapangyarihan,

Dinadama ko ang bawat balita na naririnig ko sa telebisyon at radyo. Ang kunwaring pag-asa mula sa dumarating na mga bakuna at ang pagtuturok nito sa mga frontliner. At ang totoo’y ang mga dumarating na bakuna ay matatanggap ng iilang mayroong koneksyon, pera, at posisyon. Ang mga taong katulad ko, na hindi ikinayaman at ikakayaman ang pagsusulat, ay maghihintay na lang sa tira-tirang mga patak ng bakuna na maiiwan sa mga itinapong botelya. Sanay na sanay naman tayo na maghirap, ang maghintay ng blessing, at kumain ng panis na kanin.

Hinihiling ko nga minsan na sana ay hindi na lang ako naging manunulat, o hindi ko nabasa ang mga librong nabasa ko. Sana naging normal na lang akong nakikipagtsismisan, nakikipag-asaran, at humihirit sa walang kuwentang mga bagay. Baka doon, mahanap ko ang kasiyahan. Sana hindi ko natutunan na pahalagahan ang kahulugan ng salita, o ang magkaroon ng kakayahang pagdikit-dikitin ang mga pangungusap. Kung iyon ang nangyari, siguro ay hindi ako ganoong nagpapaapekto sa mga salita mula sa iba.

Mayroon rin namang kagandahan ang pagiging manunulat, dahil may espasyo para intindihin ang iba kahit na parang hindi ka nila naiintindihan. Mas nagiging maintindihin ang manunulat, at mas pinipiling gumanti gamit ang papel. Sa huli, magsusulat pa rin ako. Dahil ang pagiging manunulat ay ang dumidikit na alikabok sa sapatos. Kahit na anong gawing pagtanggal, ay ang paglapit rin. Kahit anong paglayo sa pagsusulat, ay ang hindi maiwasang paglapit dito.


(Portrait: Alex Llorente)
Lumaki si Victoria Garcia sa Partido, Camarines Sur. Nagtapos ng BA Political Science sa University of Nueva Caceres. Kasalukuyan siyang nakatira sa Naga at nagsusulat para sa Tribuna, isang maliit na dyaryo sa Sorsogon, Sorsogon. Maaaring mabasa ang kaniyang nobela sa website ng Tribuna, pati na rin sa opisyal na Facebook Page nito. Kumonek sa kaniya sa https://www.minds.com/victoriagarcia/.

One Sunday

It was the first Sunday of March when we decided to meet again. 

We met at Payathai Station at Bangkok Sky Train (BTS). It connects the BTS to the Airport Link. There was a small coffee shop at the Station. This was the most comfortable place to meet because we did not have to brave the traffic of Bangkok at 5 in the afternoon.

There were many people leaving and coming. All of them were wearing masks. The security staff holding an alcohol spray stood at the entrance asking everyone to open their palms.

‘Open, open.’

So, I opened my palms and he sprayed alcohol on it. So, am I safe from the virus then?

I read the message – ‘Be there in 10 minutes.’

We sat on the sofa together, in one of the coffee shops that dotted Bangkok City. We were so close. Our arms touched, but we never held hands. Not even once. I held my cup of coffee and you held your teacup. Probably, to not let go of our hands.

Who says that the touch of a hand could change the future?

You were telling me again about your life. You were waiting for me to disagree. But I just listened. I wanted to hear your voice in the real world, in real-time. Not in apps.

“When I went back home to the UK, I did some volunteering to teach ESL (English as Second Language) to refugees,” you said. Your voice trailed off.

You said, they were from Afghanistan, Iraq. They are displaced peoples with bleak future.

“Quite lucky, eh. Us. Here.” I said.

“Yes,” you agreed.

I felt good that you heeded my advice to join volunteer groups. But of course, you never mentioned that. I know you wouldn’t. You were still the proud man-boy I used to know. How could you admit that you, a perfect white man would take an advice from a colored woman like me? But we were in a different place. Far from our own comfort zones. We were both strangers in the sea of people who look like me. Not like you.

We sat there for the longest time. People came and gone in a few minutes. We did not bother. We created a space for the two of us. In between the time that separated, and still separates us.

I was looking at you. You were so close to me. I wanted to embrace and kiss you. I did it in my mind. Your soft blond hair, reminding me of cornflakes. Milk and honey-colored hair! You looked so pale.  I laughed at the thought. You looked at me and smiled; without the teeth exposing.

Your eyes changed its colors again; from blue-green, to gray. Like the ocean that once separated us. I was drowning again.

We just sat there. Side by side. I saw us in an invisible mirror. A picture-perfect in contrast. Dark and white. Pale and dark. Tall and short.

My coffee cup was cold. You changed it with a teacup. We drunk that red tea, punctuated by delicious silence.

Time never stood still.

Outside, it was already dusk. The Bangkok Train Sky (BTS) that connects the airport link was filled with people going home; getting lost; finding someone; saying goodbyes.

We stood up and left the coffee shop. We were the last to leave. You have learned something from me. You left a tip for the young woman who served us. She clasped her hand in a gesture of thanks. Maybe she wondered where we would go next.

We walked towards the BTS. Amid the rushing crowd, we took off our masks, embraced and kissed.

The loudspeaker was in full-blast – Wash your hands! Protect yourself from COVID-19.

 We walked on our separate ways. I did not look back. I know I already lost you.


Eunice Barbara C. Novio is a Thailand-based freelance journalist. She has been an EFL (English as Foreign Language) lecturer at Vongchavalitkul University in Nakhon Ratchasima since 2014. Her poems are published in the Philippines Graphic, Sunday Times Magazine, Dimes Show Review, Blue Mountain Arts, and elsewhere. Her first collection of poetry translated into Thai language, O Matter was published in Thailand in February 2020. Alongside, she writes for Inquirer.net, and her articles have also appeared on the Asia Focus segment of Bangkok Post, Asia Times, America Media, and The Nation. She currently sits as one of the Editorial Advisory Board of Media Asia. She is a two-time Plaridel Award winner of Philippine American Press Club for feature/profile stories.

Bukambibig

IKUKUWENTO KO SA INYO ANG AKING HIRAM NA BUHAY; sa paraang ibinahagi siya sa akin ng aking awtor. Para sa kaniya, isa lamang akong miserableng binatilyo na hindi matanggap ng lasenggerong ama dahil masyado akong malamya, mahinhin, at matipid. Wala rin akong malapitan kundi ang sarili dahil napili rin ng awtor na ito na mawalan ako ng ina, na isinalaysay ng aking ama na namatay sa pagkakabuntis sa akin—kaya naman wala rin akong mga kapatid. Dito itinuon ng awtor ang raison d’être ko bilang binatilyo: lulong sa medikasyon kontra-depresyon nang sa gayo’y mas makulong pa ako sa limbo ng hindi-masukat na hapis.

                Inirarason ko na lamang sa sarili na mabuti pa rin ang kalagayan ko. Tutal, isinalang ako bilang karakter sa gitna ng pandemya. Dito rin kasi naisip ng awtor ikutin ang kaniyang akda: sa akin niya isinasabuhay ang lihim na paninisi sa sarili kumbakit hindi pa rin sapat ang kaniyang mga akda—at kung ito nga ba ang tinutukoy na “pagsusulat ng kaniyang panahon” ng ilang nakalayo na sa kanilang lárang. Hindi ko siya magawang aluhin dahil isa lamang ako sa koleksiyon ng kaniyang mga tauhan na binuo’t winasak ng kaniyang kamusmusan sa mundo ng pagsulat.

                Ipinangako niya sa akin na hindi ako matutulad sa mga kuwento ni Sampaguita, Mirasol, at Edna; mga pangalan na binigyan niya ng buhay ngunit hindi na niya nasundan pa. Nakapirme lamang sila sa umpisa ng kanilang buhay bilang piksyunal na karakter—hindi nabigyan ng pagkakataong makita ang gitna, ang penultima, ang wakas. Mas lalong ayaw niya akong matulad kina Jacob, Kenneth, Edmond; mga pangalan na hanggang marka na lamang ng nakaligtaang burador. Kaya naman, kahit ginawa niya akong bulnerable sa harapan ng aking amahin, at hindi nililok sa tapang at lakas ng isang lalaki para maprotektahan ko ang sarili sa danas ko sa mundong ito—tinanggap ko pa rin ang kaganapan bilang sisidlan ng katauhan ni Kenneth, ang labinwalong taong gulang na binatilyo na protagonist ng kuwentong ito.

                Sa totoo lang din kasi, hindi rin naman ako makatatanggi sa kaniya. Kahit yata ilagay niya ako sa samu’t-saring sitwasyon:  lukubin man ako ng COVID-19 na maging sanhi ng aking kamatayan, ma-redtag ang organisasyong kinabibilangan na dahilan ng aking pagkakulong, o kahit pagbabarilin ng mga bodyguard ni Duterte ang aking titi matapos ko siyang duraan at singahan sa mukha niyang tadtad ng pores—tinatanggap ko ito. O kahit biglang sumambulat sa akin ang rebelasyong hindi pala talaga ako lalaking ganap, na may tinatago pala akong puki na bigla na lamang sumulpot nang minsang inahit ko ang aking bulbol; na sa halip na kagalitan ay higit na ipapasalamat sa kaniya. Kasi alam ko sa aking sarili (kahit higit na may kaalaman ang awtor sa kaniyang praxis), may kuwento akong nais tahakin.

MINSAN, SINUBUKAN KO RING UMALMA SA KANIYA. Habang nakahiga siya’t binabasa ang kasalukuyang chapter ng “Demon Slayer” sa isang pirated manga browser, kinalampag ko siya. Sapat para bitawan niya ang cellphone’t makipag-usap sa akin.

                “Ano ba kasi ang gusto mo?” umpisa niya sa akin. Ramdam ko ang galit sa pagsasalita niya. 

                “Puwede bang gawin mo na lang akong babae rin? Kahit wala nang boobs at matambok na puwet.”

                “Putragis, bakit ko gagawin iyon para sa iyo? Naka-plot na ikaw ay si Kenneth, anak ni Raymond. Cisgendered ka!”

                “Hindi mo rin ba ako bibigyan ng kalayaang ipahayag ang aking sarili? Paano kung dahil pala closeted gay ako kaya ako dumaranas ng depresyon? Paano kung maging transwoman ako’t naging masaya? Ipagkakait mo ba sa akin iyon?”

                “Hindi ikaw ang tauhan para sa kuwentong iyon. Wala rin siya sa plano kong isulat,” pagtatapat niya. “Sa totoo lamang din, ikaw ay papasok sa loob ng basong malapit sa iyo. Kaya puwede ba, patapusin mo ako sa orihinal na takbo ng aking kuwento?”            

                Sumigaw ako sa loob ng ulo niya. ‘Yong pagkalakas-lakas, sapat para samain ang kaniyang ulo magdamag. Sinipa-sipa ko rin ang kaniyang kanang dibdib hanggang sa makaramdam siya ng hindi-maindang kirot. Doon na nagsimula ang paglalabuan ng relasyon namin bilang awtor-karakter. Dalawang araw din niya akong hindi kinausap, ni hindi niya sinilip ang kuwaderno niya.

HANGGANG KANINA LAMANG, BAGO NIYA ISULAT ang kuwentong ito, bigla niya akong nilapitan. Bakas pa rin sa mga mata niya ang inis sa ginawa ko kamakailan.

                “Alam mo ba Kenneth, may na-realize ako habang kino-conceptualize ko ang kuwentong ito.”

                “Ano?” walang-muwang kong tanong.

                “Ngayon ko lang napagtanto na ang hirap palang gumawa ng karakter na palaging nakabuka ang bibig. Hindi ko alam kung saan ko ilalagay ang salita mo’t salita ko! Ang dami mong gustong sabihin, ang dami mong gustong gawin, ang dami mong buhay na gustong ganapan pero limitado lamang ang espasyo na mayroon ako para sa iyo.”

                Hindi ako makapagsalita.

                “Alam mo ba, hindi ako makatulog? Maliban sa nag-palpitate ako sa ginawa mo, feeling ko, sobrang inconsiderate ko. Nakagagalit kapag kinukuwestiyon ng writer ang sarili niya dahil sa mabunganga niyang karakter. Paano ko na dadalhin ang lifelong burden na hindi kita puwedeng gawing transwoman, Kenneth?” tanong niya sa akin. Idinidiin ang mga salitang ‘lifelong burden’ na mas yumurak ng puso ko (kung mayroon man ako nito.)

                “Pasensiya na.”

                “Ano pa nga ba magagawa ko? Tarabitab ka talaga, e.”

                “Oo na po, Missmaam Marya.”

                “Mas madali na lang din siguro na i-sashay away ko na lang ikaw. Si Timothy ang ipapalit ko. Nang makatuloy na ako sa orihinal kong plot para sa kuwentong ito,” pagbabanta niya.

                “Mother Gaia, cannot be! I-fulfill mo ang glass castle fantasy ko,” nanginginig ako. Ayokong matulad sa mga karakter niyang forever nang nasa hiatus. Sayang ang potential beauty ko!

                Tumawa siya sa akin. Ngayon ko lang siya narinig na tumawa. Lumabot naman ang puso ko. Pagkatapos noon, natahimik siya. Biglang dumilim ang paningin. Katulad ng panahong inilililok pa lamang niya ako sa luwad ng kaniyang kaalaman at karanasan.

                “Kenneth, please do this for me. Kasi more than just a story, dala-dala mo ang bahagi ng buhay ko. Naisulat ko na ito noon sa kauna-unahan kong aklat. Ang kuwento ng aking depresyon mula pagkabata, at hanggang ngayon. Gusto kong dalhin mo rin ang lungkot, galit, inis na mayroon ako. Gusto kong maramdaman mo ang maging ako. Dahil ikaw ang una kong karakter na mula sa aking wangis.”

                “Kung ganoon, bakit hindi mo ako ginawa na ring babae? Tutal, sa sinabi mo naman kanina, ako rin ikaw…hindi ba?”

                “Hindi sa lahat ng bagay, ako ay ikaw.”

                At bago pa man ako muling sumaling sa sinabi niya, pansamantala niyang binawi ang kapasidad kong magbunganga ng higit pa sa daloy ng kuwento.

NATAGPUAN NA LAMANG NIYA ANG KATAWAN na nakahilata sa pisat na kutson ng pekeng Uratex. Makulimlim ang langit na ipinipinta mula sa kaniyang kuwarto, hindi matiyak kung hapon na ba o gabi. Hindi rin mapaliwanag ng binatilyo ang nararamdaman. Ang bigat-bigat sa dibdib, nakaliliyo sa pakiramdam. Hinilot-hilot ni Kenneth ang kaniyang sentido, iniisip niya kung kasama ang delirium sa listahan ng side effects ng iniinom niyang anti-depressant. Sinubukan niyang basain ang aking bibig pero walang laway na lumalabas sa kaniyang dila. Inobserbahan niya ang paligid, pilit inaalala kung paano siya napunta rito. Sa kaniyang imbestigasyon ay lumantad sa mga mata ang isang basong tubig at dalawang basyo ng Xanax sa mesita.

                Sisiray-siray man, tinungo ni Kenneth ang tokador. Doon niya napansin ang kakaibang mundo na nasa loob ng lumang baso na mula pa sa aking ina. May mundo nga ba talaga sa loob ng baso? Hindi niya alam, marahil may kapasidad ang awtor na gawing kastilyo ang mga salita hanggang sa matipon ito sa loob ng baso. Bago pa man niya masuri’t makumpirma ang hiwaga sa loob ng baso, pumasok ang kaniyang bastardong ama. Lango sa alak, naghahalo ang amoy ng alkohol sa kaniyang tuyong laway, tamod, at pabango ng kung sinomang kerida. Katulad ng kaniyang inaasahang takbo ng kuwento, nilustay na naman ng kaniyang tatay ang sahod nito sa bisyo. Sisinghot-singhot pa ang matandang lalaki, malinaw ang paglaki ng magkabilang butas ng kaniyang ilong sa ginagawa.

                “K-Kenneth, hikaw bah e nagsaing na? Hik!”

                 Ang alam ko, hindi ko na nagawa ang nakalista kong gagawin sa orihinal na plot dahil napuno ang oras ko sa kakahingi ng amor sa aking awtor na gawin akong transwoman.

                “T-Tay, w—aaaaacck!”

                Hindi ko maibuka ang aking bibig. ¡Me cago en la hostia!, pinutulan nga pala ako ng awtor ng kakayahang magsalita ng labas sa takbo ng kuwento!

                “Potah nah khang lha-lhamya mohng hayop kah, hik! Ehhh bahket mah pagkain nah sah hapag?” garalgal ni Raymond sa kaniyang tulalang anak.

                 “Kumain ka na pot—ack. Opo, tay. Kain na.”

                Kahit ang mamura ang bastardo kong tatay ay hindi ko magawa! Ngiting-aso pa sa akin ang gago at nag-bless pa bago nilantakan ang pritong bangus, damuho talaga.

HABANG PAYAPA NA KUMAKAIN ng pritong bangus ang ama ni Kenneth, binabagabag ang binatilyo sa kaniyang naranasan. Literal na sumara ang kaniyang bibig sa tuwing inililihis niya ang takbo ng orihinal na kuwento. Tila pinupuluputan siya ng mga tinik sa leeg sa bawat pagtaliwas niya. Kapit-kapit niya ang kaniyang bibig, hinaplos, at kinumpira kung ang kaniyang awtor ay tinahi ang mga ito na lingid sa kaniyang kaalaman. Sa awa ng awtor, hindi iyon naganap.

                Ano ba ang gusto mong mangyari sa akin, ang isiksik ko ang sarili ko sa baso ni Nanay? Paano ako magkakasya d’yan?

                Napuno ng katahimikan ang silid.

                Tahimik? Hoy, nagsasalita ako! Hindi lang lumalabas sa bibig ko pero heto ang tinatakbo ng isipan ng karakter mo ngayon. Sagutin mo ang tanong ko nang matapos na ang kaganapan ko bilang Kenneth sa mundong ‘to! Kung ayaw mong umpugin ko ulit ‘yang ulo mo, babaita!

                Hindi kumibo ang awtor. Pinagmamasdan lamang niya ang mga salitang lumalabas sa isipan ng kaniyang karakter.

                Demonyita ka rin, ano? Pagkatapos mo ako bigyan ng miserableng buhay; pagkatapos mo ako bigyan ng depresyon, ng tarantadong tatay; pagkatapos mo ako paikutin na ang kuwentong ito ay tungkol sa iyona ito’y bahagi kamo ng iyong wangis. Tapos, gaganituhin mo ako? Kung puwede lang kita bulyawan, sipain, at saktan ulit. Napakasama mong awtor!

                Ngumisi ang dakilang awtor sa nasasaksihan niyang pag-aasal bata ng kaniyang binatilyong protagonist. Sa bawat inuusal na isipan ni Kenneth, hindi niya namamalayang siya ay lumiit—halos kasukat na ng tableta ng Xanax sa liit.          

NANG MAHIMASMASAN ANG NAG-AALBUROTONG karakter, saka na lamang niya napagtanto ang kinatunguhan niya. Totoo nga ang sinabi ng awtor—narito na siya ngayon sa harapan ng kastilyong mula sa baso na ipinamana ng kaniyang namayapang ina.

                “Totoo ba itong nakikita ko?” puno ng pagkamangha ang mata ni Kenneth sa nasasaksihan. Totoo pala ang itinakda sa kaniya ng awtor; siya’y magkakaroon ng pagkakataon na makita ang mundo ng baso mula sa taong malapit sa kaniyang puso—ang namayapa niyang ina. Hindi niya lubos akalain na kayganda pala ng pamana ng kaniyang ina.

                Sa loob ng kastilyong baso, naroon ang mga hagdanan na yari sa ginto at salamin. May mga naninirahan ding lamang-tubig na kawangis ng mga isda at sirena. Nabagabag siya nang kaunti, napatanong sa sarili kung ang mga lamang-tubig na ito ay “nakakain” niya sa tuwing umiinom. Ang mga naiiwang piraso ng tableta na kaniyang wini-withdraw ay nagsisilbing pagkain ng komunidad sa loob ng kastilyong baso.

                “Maligayang pagdating sa aming kaharian,” bungad ng lalaking sireno. Napangiti naman si Kenneth sa matipunong karakter na bumati sa kaniya. “Maraming salamat,” humalinghing niyang tugon.

                Malugod siyang pinapasok ng mga tao mula sa kanilang komunidad. Pinagsuot siya ng damit-sirena nang sa gayo’y malangoy niya ang naturang mundo. Kinabitan din siya ng paling na magsisilbing aparato niya sa paghinga sa katubigan. Nang maisuot ang damit, tinanong siya ng mga babaing sirena kung nais niya ring magsuot ng tapis sa dibdib at mahabang buhok. Ikinataka/Ikinagulat naman ito ni Keneth. Paano nalaman ng tao sa mundong ito ang nilalaman ng puso ko? Wala siyang nakuhang sagot. Nag-aatubili man, pinili niya ang kulay-lila na tapis at nagsuot ng kulay-kastanyong buhok. Natanaw niya ang repleksyon niya mula sa salamin ng kastilyo. Napakaganda kong sirena, nais niyang isigaw pero batid niyang hindi siya pahihintulutan ng orihinal na takbo ng kuwento kaya iniusal na lamang ni Kenneth ito sa isip.

                Sinimulan na nila ang paglibot sa mundo sa loob ng baso.

                Ang liwanag mula sa loob ng baso ay humaharang sa imahen ng mundo ng mga mortal, kaya malaya na nakalalangoy ang mga isda’t sirena sa paligid ng kastilyo. Kumendeng-kendeng si Kenneth kasama ang mga babaeng sirena na nagsilbing gabay niya sa paglalayag sa kanilang mundo. Sa unang palapag ng kaharian, naroon ang mga merkado—halos kamukha ng palengke sa mundo ng mga mortal pero mas organisado. Maayos din ang pakikitungo ng mga mamimili sa bawat pamilihan.

                Sa ikalawang palapag, naroon naman ang mga paaralan. Sistematiko ang proseso ng pagtuturo, holistic education. Natutugunan ang akademiko, sosyo-politikal, etikal, at emosyonal na aspekto ng pagkatuto. Malayo sa istruktura na kinamulatan/ipinamulat kay Kenneth.

                “May isang tanong lamang ako,” naalala ni Kenneth.

                “Ano iyon?” tugon ng isa sa mga kasama niyang sirena.

                “Sa tuwing umiinom ako ng mga gamot noon, sinisigurado kong ubos ang tubig. Umiinom din ako ng anim hanggang walong beses kada araw ang pag-inom ko. Saan kayo napupunta?”

                Umiling-iling lamang ang napagtanungang sirena, pati na rin ang kaniyang mga samahan.

                “Kasi, nababahala ako. Baka kasi ano pala…naiinom ko na kayo.”

                “Hindi iyan posible,” pagtitiyak ng punong sirena. “Magmula noon, kahit may tubig o wala ang basong kastilyo, narito pa rin kami. Hindi kami napapahamak ng anomang aktibidad sa mundo ng mga mortal.”

                Doon pa lamang lumuwag ang dibdib ng mortal na sirena.

                Ipinagpatuloy nila ang paglibot sa kastilyong baso hanggang sa marating nila ang sumunod na palapag. Nakalaan ang ikatlong palapag ng kastilyo para sa pamahalaan. Ispesipiko ang mga ordinansya’t plataporma, at nakasunod sa diplomatikong pagtugon sa hurisdiksyon. Dito rin inililitis ang ilang krimen, lalo na’t bibihira lamang ang kaso ng krimen sa lugar na ito. Sa kuwento ng isa sa mga sirena, ang tanging kaso lamang doon ay ang sobrang pamimitas ng sambroxia (o pagkain ng mga isda’t sirena sa mundong ito) at trespassing. Ang ikaapat at huling palapag ay hindi pinahintulutang makita ni Kenneth. Masyado na raw itong malapit sa mundo ng mga mortal at posibleng ikapahamak ng kanilang komunidad.

MATAPOS ANG ILANG ORAS DING PAGSISID-PAGLANGOY ni Kenneth, nagpaalam na ang karakter. Pinabulaanan naman ito ng mga taong nasa paligid niya. Nagsimula silang magbulungan, magtinginan, magkumpirma. Nang matiyak nila ang sitwasyon, lumapit ang punong sirena kay Kenneth.

                “Alam naming hindi ka masaya sa mundong mayroon ka. Ayaw mo ba sa mundong ito, kung saan malaya kang nakalalangoy at nakasisisid? Ayaw mo bang maging ikaw?” tanong ng punong sirena.

                “P-P-Paano mo…” uutal-utal niyang tugon.

                “Gusto lamang din namin na tulungan ka. Ang mundong ito ay inilikha para sa iyo,” paliwanag ng punong sirena.

                “Kaya rin namin sinalubong ang iyong pagdating,” dagdag ng lalaking sirena na bumungad sa kaniyang kamakailan. Umiling lamang si Kenneth, pinakiusap sa mga kasama na iwanan muna silang mag-isa ng awtor. Ginawa namang pribado ng awtor ang pagtatagpo/pagtatalo nila. Ibinalik ng awtor ang kakayahan ng karakter na muling magsalita.

                “Wala ito sa takbo ng orihinal na plot, awtor. Bakit mo ito ginagawa sa akin? Para saan ito?”

                “Hindi ba’t gusto mong sumaya?”

                “Oo naman. Pero, bakit dito—sa baso lang?”

                “Dahil iyan pa lamang ang kaya kong ibigay na espasyo sa iyo.”

                “Bakit ang damot-damot mo?”

                “Bakit masyado kang mapaghanap?”

                “Masama bang mangarap?”

                “Hindi naman. Ang masama ay ‘yong higit pa sa sapat ang nariyan, pero nagagawa pa ring maging mapaghanap.”

                “Bakit ang bulaklak mong magsalita?”

                “Unawain mo naman din ako.”

                “Ako ang unawain mo! Sa tingin mo ba, para lamang ako sa lugar na ito? Kinumpara mo ako sa lumot, awtor! Napakasama mo talaga.”

                “Hindi mo ba nakikita kung gaano kaganda ang mundong ito? Ginawa ko ito para sa iyo, para maranasan mo ang mundong nais ko.”

                “Bakit hindi mo siya gawin sa mundo mo?”

                “Dahil…hindi ko pa kaya. Ang lawak ng mundo para sa tulad ko.”

                “Gawan mo ng paraan. Huwag mo hayaan ako, pati ang mga karakter na darating sa iyo na maging bukambibig na lang habambuhay!”

                “Tama ka na.”

                “Hindi, tama ka nga. Hindi ako ay ikaw. At ramdam ko na ang pagsasara ng espasyo ko—katapusan na ng ating kuwento.”

                “Salamat sa iyong bibig, Kenneth. Paalam.”


Nagtatrabaho bilang freelance writer, layout artist, at website specialist sa Pampanga si Maria Kristelle Jimenez. Ilan sa kaniyang mga akda ay nakatanggap ng karangalan sa Saranggola Blog Awards at Gawad Digmaang Rosas. Ang kaniyang website na Espermarya ay panaka-nakang naglalabas ng mga libreng babasahin. Ang ilan sa kaniyang mga journalistic essay ay nailalabas sa Assortedge, Philippines Graphic, maging sa Vox Populi. Sa ngayon, tumatayo siya bilang isa sa tagapamahala ng KADLiT: Katipunan ng Alternatibong Dibuho, Liriko, at Titik. Siya rin ang kumakatawang founder-owner ng Rebo Press Book Publishing, Associate Editor sa Filipino ng Revolt Magazine, at Editor-in-chief ng Vox Populi PH. Maaring mag-iwan ng mensahe sa kaniya: mkcjimenez@revoltmagazineph.ink. Makipaghuntahan kay Maria sa Minds at MeWe.

Umalis ka pala, bakit hindi ka nagpaalam?

Para kay AV.

Nang maging roommate ko si Billy, palagi niyang ikinukuwento sa akin ang dalawang suicide attempt niya at kung paano nito nabago ang kaniyang pananaw sa buhay. “Gusto kong maging inspirasyon sa mga taong nakakaranas ng depression. Gusto kong makita nila na kinaya ko.” Mayroong pagkukumbinsi sa sarili ang tono niya, pero hindi ko agad iyon napansin. Nakikinig lang ako sa mga kuwento niya dahil alam kong iyon ang paraan niya para makakawala sa insomnia. Kaya kapag bumibiyahe kami para bumisita sa iba’t ibang mga Bahay Kanlungan sa Camarines Sur, kung hindi siya tulog ay tumatango-tango siya sa biyahe. Nagtatrabaho ako noon sa isang NGO na nagbibigay tulong sa mga child in conflict with the law at child at risk. Ako ang program officer para na nangunguna sa on-site na operasyon ng isa sa mga proyekto namin. Hindi taga-Bicol si Billy, naka-destino siya sa main office namin sa Maynila. Bahagi ng kaniyang trabaho ang bumisita sa mga provincial office ng organisasyon. Hindi kami close ni Billy noon, dahil masungit ang pagharap niya sa mga tao, tipikal na supervisor. Pero matapos ang ilang pagbisita naming sa mga Bahay Kanlungan, nagkuwento siya bigla sa akin tungkol sa mga karanasan niya sa Maynila.

“Masuwerte na kayo dito,” ang panimula niya. “Sa Maynila, nagsisiksikan ang mga bata sa mga Bahay Kanlungan. Mababait ang mga in-house parents dito, mukha namang hindi kayo nagkakaroon ng problema sa kanila. Sakit ng ulo ko ang mga in-house parents sa Maynila, mas matigas pa ang ulo kaysa sa mga bata.”

“Funding ang mahirap makuha dito,” ang sabi ko. “Pero mababa rin naman ang gastos dahil karamihan sa mga Bahay Kanlungan, may garden.”

Hindi na ako nahiyang yayain si Billy para mag-ikot sa Naga. “Sa daan na tayo magkuwentuhan,” ang sabi ko sa kaniya. “Maraming puwedeng puntahan dito. Malapit lang dito ang Cathedral, doon muna?”

Tumango siya. “Tara,” ang sabi niya. “Nakalimutan ko pala ‘yung mga gamot ko sa Tondo, kailangan ko ring bumili.”

Papalabas pa lang kami ng AdNU, tatawagan daw muna ni Billy ang nanay niya. Hindi ako karaniwang nakikinig sa pag-uusap ng ibang tao sa telepono pero napansin ko na nagpapaliwanag si Billy na naiwan niya ang gamot sa bahay at kulang ang dala niyang pera pambili ng gamot. Kahit hindi naka-speaker ang cellphone ni Billy, naririnig kong sinisigawan siya ng kaniyang nanay. Bagsak ang mukha ni Billy pagkababa niya ng telepono, “Puwede kitang pahiramin ng pera,” ang bungad ko sa kaniya, “mahalaga ang gamot.”

Nagpasalamat siya at nangakong babayaran ako bago siya bumalik ng Maynila. Nang dumating kami sa Cathedral, napansin ni Billy ang mga nagtitinda ng kandila at rosaryo sa bungad ng simbahan. “Alam mo, gumagawa kami ng mga kapatid ko noon ng kandila.” Ang sabi niya sa akin, “tapos naglalako kami kapag simbang gabi.” Hawak ni Billy ang ilang novena, “magkano po ito?” ang tanong niya, “mayroon pa po ba kayong iba? Bibilhin ko po ito.”

Marami siyang binili na novena, ang sabi niya sa akin ay naalala niya ang kaniyang lola. Palagi raw itong nagno-novena tuwing alas singko ng hapon. Sapat na iyong dahilan para hindi ko tanungin kung aanhin niya ang novena na nakasulat sa Bicol.

“Ang Cecilio Publication ang isa sa pinakamatandang publikasyon dito. Sila ang naglalabas ng mga booklet ng novena pero marami rin silang ibang nilalathala.” ang sabi ko kay Billy, “Bata pa ako mayroon na n’yan, baka nga hindi pa ako buhay meron na n’yan.”

Lumabas kami ng Cathedral pagkatapos niyang lumuhod at manalangin. Kinapa niya ang bulsa niya sa likod ng kaniyang pantalon, hinugot niya ang isang kaha ng fliptop na Marlboro. Tinanong niya kung mayroon akong lighter, umiling ako. Lumapit siya sa isang kandila at inilapit ang dulo ng sigarilyo sa yumayakap na apoy.

“Hoy, makita ka ng iba,” ang sabi ko, “Baka mabugbog ka.”

Tumawa-tawa lang si Billy, tumalikod lang siya na parang walang nangyari. “Saan ang sunod natin?” ang tanong niya, sinabi ko na puwede naman kaming pumunta sa Booksale sa may SM. Naglalakad kami nang mapansin kong hindi tumitigil sa pagsindi ng sigarilyo si Billy. Napansin niyang tinitingnan ko ang bawat pagbukas niya sa kaha ng sigarilyo, “Alam ko na ang sasabihin mo, itigil ko na itong paninigarilyo.”

“Hindi, katawan mo naman iyan at desisyon mo ang magsindi nang magsindi.” ang sagot ko sa kaniya. Papasok na kami noon sa SM kaya siguro hindi siya sumagot sa sinabi ko, o siguro ay iniisip niya kung paano niya bibigyang tugon ang sinabi ko.

“Sinong paborito mong writer?” ang tanong niya sa akin, “Siguro naman mayroon kasi hinila mo ako sa Booksale.”

“Napakaraming writer na puwedeng banggitin, pero siguro, ang may pinaka-impluwensya siguro sa akin ay si Harper Lee, lalo na iyong “To Kill A Mocking Bird” niya. Iyon ang dahilan kung bakit Political Science ang undergrad ko.” ang sagot ko sa kaniya. Mukha siyang masaya sa naging sagot ko, nang tanungin ko si Billy kung sino naman ang sa kaniya, sinabi niya na wala siyang paboritong libro at madalang siyang magbasa. Pero mahilig siya sa mga series, “Gusto ko ‘yung pakiramdam na may susunod pa.”

Nakaisang oras rin siguro kami sa loob ng booksale, ako talaga ang pinaka-matagal kung tumingin sa estante, sinusuri ko ang bawat pamagat na madaanan ng mata ko. Pati ang publisher ng libro ay tinitingnan ko, baka kasi may hindi ako kilalang manunulat mula sa isang kilalang publisher. Marami akong nakikitang magandang libro sa BookSale dahil napansin ko ang logo ng Penguin, Europa Editions, Grove Press, at HarperCollins.

“Hindi pa siguro sila nagre-restock,” ang banggit ko kay Billy. “Nandito lang ako nung isang araw, parang walang nagbago sa mga libro.” Naglakad na kami papunta sa National Bookstore, baka dumating na ang mga bagong pamagat na inilabas sa Maynila. “Kung wala pa dito, o kung may gusto kang ipabili sa Maynila, puwede naman na ako na ang bumili para sa ‘yo tapos dadalhin ko na lang dito kapag bumalik ako.” Natuwa ako sa sinabi ni Billy, medyo matagal ring dumating sa Bicol ang mga bagong lathalang libro sa Maynila. “Sige,” ang sagot ko, “maglilista ako para sa susunod pagbalik mo may dala ka na.”

Sandali lang kami sa National, sa libro lang ako umikot pero inikot ni Billy mula sa libro hanggang sa office supplies. Ang sabi niya sa akin, mahilig talaga siyang magtingin-tingin ng mga gamit sa opisina. Naging buhay niya na rin ang trabaho, at doon niya nabanggit na kumukuha pala siyang maging doktor. Iniimagine na niya ang magiging table niya kung sakaling maging doktor siya.

Habang naglalakad kami papunta sa Plaza, tinanong ko kung bakit siya tumigil sa pag-aaral. “Mahabang kuwento.” ang sagot niya sa akin, mayroong bigat ang pagbigkas niya ng salitang kuwento, parang may dinadala pa rin siyang bagahe sa mga nangyari noon. “Mahaba rin ang kalsadang nilalakaran natin.” Pahapyaw kong sagot.

“Actually,” pagsisimula ni Billy, “malapit na akong matapos sa pag-aaral. Ilang units na lang ang kailangan ko, wala naman akong problema sa service hours ko, nagproblema lang nung bumagsak ako sa isang klase. Pakiramdam ko noon, napaka-walang kuwenta kong estudyante. Iyong pangarap kong maging isang doktor, palayo nang palayo sa kamay ko. Abot kamay ko na iyon, V.” bumagsak ang tono ni Billy pero hindi siya tumigil sa pagsasalita. “Nangyari ang unang attempt ko pagkatapos kong malaman na bumagsak ako sa isang klase.”

“Kung masyadong personal itong kuwentuhan natin, okay lang naman sa akin na hanggang dito na lang muna.” ang sabi ko, nakakaramdam na ako ng kaunting takot na baka ma-trigger si Billy sa pagkukuwento niya.

“Hindi, okay lang. Nakakatulong rin sa akin na mag-open up sa iba. Mayroon pa ring frustation hanggang ngayon, pero pina-plano ko nang bumalik sa susunod na taon. Sayang rin kasi, natigil ako ng dalawang taon ngayon at dumaragdag pa sa iniisip ko kung matatandaan ko pa ba ang mga pinag-aralan ko noon.”

Nang dumating kami sa Plaza ni Billy, hinahawakan ko ang kamay niya. “Bakla ako,” ang sabi niya sa akin, parang nandiri siya bigla sa kamay ko pero hindi ako nagulat sa naging reaksyon niya. Walang kahulugan ang paghawak ko ng kamay maliban sa gusto kong maramdaman ang init ng kaniyang palad. “May boyfriend ka?” ang tanong ko sa kaniya, tumango si Billy, “Mag-iisang taon na kami. Hindi mo ba napapansin na lumalabas ako ng kuwarto kapag gabi, siya yung kausap ko. Pakilala kita mamaya.”

Hindi binitawan ni Billy ang kamay ko, naramdaman niya siguro na pagkakaibigan ang bungad ng paghawak ko sa kamay niya. “Ngayon lang may biglang humawak sa kamay ko na babae, palagi kasi na ako ang nauuna.” ang sabi niya sa akin, “V, salamat ha? Hindi mo ako pinagalitan sa paninigarilyo.”

“Bakit mo naman nasabi?” agad kong sagot.

“Lahat ng kilala ko, pinagsasabihan ako. Lahat ng bagay, dapat sinusunod ko sila. Nakakasawa ring makinig, V.”

Niyakap ako ni Billy, mahigpit na mahigpit. Ramdam na ramdam ng maliit kong katawan ang buo niyang yakap. “Minsan, nakakatakot magkuwento, pero ngayon lang nabigyan ng respeto ang mga desisyon ko sa buhay. Nakakasawang makinig at sumunod, V. Humihiwalay ang isip ko sa katawan ko kapag may ginagawa ako dahil utos ni papa o mama. Ako palagi ang anak na pasaway. Pero sinusunod ko lang naman ang tingin kong magpapasaya sa akin. Masama ba iyon, V?”

Hindi ako sumagot sa kaniya. Nararamdaman ko ang tensyon sa bawat salita na sinasabi sa akin ni Billy. Nabasag ang ma-posturang Billy na nakilala ko noong una siyang dumating sa Naga. Hindi umiyak si Billy at doon ko natutunan na totoong bumibigat ang salita kapag may dinadalang bigat ang pusong pinangagalingan nito.

“Tumigil ka na nga’t pinagtitinginan tayo ng mga tao, baka akalain nila nakikipag-break ako sa ‘yo.” ang biro ko sa kaniya. Nahimasmasan si Billy, nagyaya na siyang bumalik sa Menresa, inaantok na daw siya at baka daw mawala pa sa paghikab-hikab niya. Isa raw ang gabing ito sa pinaka-masayang paglalakad niya, nangako siya sa akin na babalik siya dito sa Naga para magbakasyon. “Marami pa pala tayong hind napupuntahan dito, siguro marami pang puwedeng puntahan. Diba malapit lang ang Caramoan dito?”

Pagdating namin sa Manresa, humilata agad sa kama si Billy. Iba sa hilik niya noong mga nagdaang araw, maganda siguro ang napapanaginipan niya. Ilang araw rin bago niya kinakailangang bumalik ng Maynila. Tapos na ang pagbisita namin sa mga Bahay Kanlungan, mayroon na siyang maibabalik sa main office namin sa Maynila. “Kapag nawawalan ako ng pag-asa,” ang sabi sa akin ni Billy habang naghihintay kami na dumating ang bus na gusto niyang sakyan, “iniisip ko ang mga natutulungan natin sa mga Bahay Kanlungan. Iyong makipag-usap sa kanila, pangungumusta at pagbibigay ng suporta sa kanila, sapat nang rason iyon para sa akin para magpatuloy.”

Nakatingin kami sa mga bus na napupuno at umaalis, gusto ni Billy na bago ang bus na sasakyan niya. Gusto niyang sumakay sa Cagsawa dahil komportable sa loob at mas maluwag. “May mga bus kasi na sobrang sikip, walang pag-uunatan ng ngalay na binti.”

Sa mga huling oras na magkausap kami ni Billy, alam kong ayaw niya pang umalis ng Naga. Siguro, may mga problema pa siya sa Maynila na hindi na niya naikuwento sa akin, o ayaw na niyang ikuwento. “Gusto kong bumalik dito,” ang banggit niya nang sabay namin makita ang paparating na bus ng Cagsawa, “mas nakakahinga ako dito kaysa sa Maynila. Mas kaunti ang ingay at parang magkakilala ang lahat. Sa Maynila, pakiramdam ko mag-isa lang ako kahit kasama ko ang pamilya ko.”

Gusto ko sanang sabihin sa kaniya na puwede naman siyang mag-extend dito sa Naga, sasabihin na lang namin na dumagsa ang nagsisibalik sa Maynila at mahirap ang makahanap ng bus na masasakyan. Pero tumayo agad si Billy bago ko pa iyon nasabi, “Nandito na pala yung bus,” ang mahina niyang sabi, “paalam na muna.” Niyakap ko siya, para siyang kamag-anak na mangingibang bayan at taon ang bibilangin bago siya ulit bumalik. Kinakawayan ko si Billy, kumakaway rin siya pag-akyat niya sa bus. Siya ang huling pasaherong sumakay, ilang minuto lang ay bumiyahe na ang bus.

Nang mga sunod na mga buwan, tuloy-tuloy lang ang pag-uusap namin ni Billy. Palagi niyang kinukumusta ang mga Bahay Kanlungan na binisita namin, kung kumusta na ang mga in-house parent. Palagi niyang binabanggit sa akin na naghahanap siya ng funding para sa mga Bahay Kanlungan sa Bicol, “Nagpasa na ako ng proposal sa isang possible funder. Wala pa silang reply, pero mukhang okay sa kanila. Sama ka minsan sa meeting kung sakali, punta ka dito sa Maynila.”

Iyon na rin ang huli niyang mensahe sa akin, hindi na siya nagreply ng mga sumunod na mga buwan. Nalaman ko na lang na naging matagumpay ang pangatlo niyang pagtatangka. Dalawan nang mawala siya, doon ko lang nalaman ang balita nang may pumunta mula sa opisina namin sa Maynila papunta sa Bicol. Nagtaka ako noon kung bakit hindi si Billy ang pumunta, at nabanggit nga ang nangyari sa kaniya. Hindi ko na inungkat pa ang mga nangyari, nagluksa ako agad nang malaman ko ang nangyari kay Billy. Siguro, nasa huling kabanata na siya sa huling libro sa maikling series ng kaniyang buhay. Kaya sinasabi ko sa sarili ko na kinakailangang respetuhin ang naging desisyon ng ibang tao, dahil iba’t iba tayo ng karanasan. Sa kasamaang palad, hindi na siguro kinaya ni Billy at sa tingin ko ay matapang siya para tangkain na alisin ang balanse sa kaniyang pagkakatayo. Sa pangatlo niyang pagsubok, natupad rin ang kaniyang plano.

Ibinibulong ko na lang habang nilalakaran ulit ang dinaanan namin ni Billy sa Naga.

Kasiyahan lang ang hiling ko para sa ‘yo, Billy. Salamat sa maikling panahon na nagkasama tayo. Matapang ka, at marami kaming magpapatuloy sa pagseserbisyo sa mga taong gusto mong tulungan. Hanggang sa muli.”

Nang dumating ako sa Plaza, naramdaman kong katabi ko si Billy at nabanggit ko kahit na mag-isa akong nakatayo malapit sa monumento ng Quince Martires.

Umalis ka pala, bakit hindi ka nagpaalam?


(Portrait: Alex Llorente)
Lumaki si Victoria Garcia sa Partido, Camarines Sur. Nagtapos ng BA Political Science sa University of Nueva Caceres. Kasalukuyan siyang nakatira sa Naga at nagsusulat para sa Tribuna, isang maliit na dyaryo sa Sorsogon, Sorsogon. Maaaring mabasa ang kaniyang nobela sa website ng Tribuna, pati na rin sa opisyal na Facebook Page nito. Kumonek sa kaniya sa https://www.minds.com/victoriagarcia/.

January 2021 Issue

From the Author

“Ibinabahagi ko ang una sa labindalawang photozine na binabalak mabuo ngayong taon. Ito ay personal na proyekto. Ito ang mga imaheng produkto ng walang sawa naming pagniniig ng aking kamera. Sana’y mahanap mo ang totoong kulay ng mga larawang ito. Maraming salamat.”


Si Reynand ay kasalukuyang nagtatrabaho bilang Market Inspector sa bayan ng Mapandan. Isa sa mga manunulat ng Rebo Press. Aktibong miyembro ng KADLiT: Katipunan ng Alternatibong Dibuho, Liriko, at Titik. Mahilig siya sa leeg ng manok. Umiiwas sa softdrinks pero mahal na mahal niya ang Pilsen. Makikita mo siya sa mga guwang ng siyudad, nag-aabang na maikahon sa larawan ang inilalatag na sining ng mundo.

A Load of Those That Can Only Be Named in a Network of Neoliberal Chaos

E-xhibit: Body Pedagogics

The individual as an “individual” is unsettled through explorations of neoliberal dispositions on the “body”. We are not naïve on how the rhetoric of Philippine local advertisements have centered on our fear and insecurities. In America, the advertisements were observed to be more on selling insurances. The language of capitalism does not just stay as informative of the products they shove to our throats but are also significantly contributive to what notions or standards are being accepted in the society. The poor who cannot afford these products are again being ostracized by the majority who live their illusions by keeping the consumerist mentality. We are all being framed to consume even the things we don’t really need to keep our sanity. In return, we get to learn and look for all kinds of diskarte just to keep the things we use to safeguard our class fantasies.

Objectification of humans is one of the mechanisms that keep us from realizing our self-worth. Discovering and developing self-worth without consumption is bad for business.

F*****g Exhibit: “Adan at Eba” Dualism

Queer theory has been one of the responses of neo-Marxist ideologies to combat capitalism. If we deconstruct the dualism of sexuality, we tend to develop meaningful discourses on how to foster individuality without the confines of assigning gender roles. This open-mindedness shall threaten (and hopefully soon destroy) the businesses that capitalize on male-female dichotomy by selling products which are “gender customized”.

The education should foster classroom discourses which do promote gender equality. This requires a re-orientation that should happen to all educational stakeholders. In reality, such pedagogic means which desensitize us to the gender divide can be done through sustainable discursive practices that inform and actively involve students on different issues.

\ɪ’Gzɪbɪt\: Neoliberal Urbanism

We are used to applauding any urban spectacle that either public or private organizations bring to us. While some establishments or infrastructures may indeed help us in different ways, we also owe ourselves not to be blinded by the politics of it all. This prevents us from retaining the rats-in-the-maze status and actually we should take actions that would benefit the humanity in us.

Sino ang people sa People’s Park? Sino ang ka sa “Gusto ko, happy Ka”?

Ex-H-bit: Alternative Certification

Various social organizations promote social inequality. The institutions are capable of perpetuating further class inequalities. Meritocracy is one of the means that push people to embracing competition and unknowingly surrendering themselves in class divides.

Exhbt : Locating the “I”


Marren has presented his researches in international conferences on folklore, educational anthropology, Jacques Derrida’s Signature Event Context, and elitism in culture and art. His fiction can be read in Zinebang Gabi, Oyayi, Katastropiya, Vox Populi, Inquirer, Balintuna, Aksyon, Inkwentro, and Basag; essay in Novice and Valenzuela Network; poetry in Liwayway; and criticism in Gaslight Online and two issues of Kult journal. His fiction can also be read in the forthcoming Tomás volume 3 issue 2 and the 41st edition of Ani. He co-edited Abstract Jupiter and Ang Pulo. His collaborative work “Ortigas Excursions” won Komura; Creators’ grant. He actively engages in Zen and tarot reading, among the various interests he has. You may reach Marren at marren.arana.adan@gmail.com.

The Year I Last Saw Kel

It was one afternoon in 2019 and I was sitting inside McDanold’s, Espada. Under the fluorescent glow and incessant Love Niya ‘To Pero ‘Di Ako tune, I dunk fries into a sundae nearing its soup stage. In front of me, Kel, who I’ve known since high school, plunged a plastic fork into the McChicken’s meat. He tore away a chunk with his mouth, hardly chewing it before gulping it.

Now, we were in college and had no direction but to eat McDanold’s after class. I stared at Kel who has gone pudgy over the years with his unkempt stubble and hair in a soppy mess like the McSpaghetti children spin over and over on their forks. Our uniforms, passable white polos and black pants, reeked of sweat. Kel’s tummy was asking for freedom. It bulged against that one button doing its best to keep it together.

A pair of fingers snapped in my face.

“You’re not listening.” He said, his mouth filled with chicken and rice.

“What?”

“I said I thought I saw my dad sitting there. He waved at me!” He pointed to an empty seat behind me.

“No one’s there… You’re sure it was him?”

“What?” He looked back at the seat. “He was just there a minute ago! I’m sure it was him – well, it looked like him…”

“Maybe it’s just someone who looks like him. This is your third chicken for today.”

“I see no problem with eating more chicken.”

Kel took out his iPhone 6s from his pocket. There was an extra coating of grease on the screen. He was silent as he scrolled through the barrage of messages on the notifications tab. His eyes began to well up. He held in a sob which might as well have been a dying goat’s bleep. He put his phone down.

“Dad’s in the hospital.”

After that meal, we rode a jeepney waiting on the sidewalk. Although the hospital was located in the same city, it took us more than an hour to arrive outside the emergency room. His older brother, Ken, was there waiting for him. Ken was somewhat taller than Kel. They almost looked alike except Ken was thinner and he had his hair shaved off in acceptance of his looming baldness.

“Kel, they say he’s not gonna last long.” Ken wiped a tissue on his forehead.

“But why? What’s happening to him?” Kel asked.

“We found him unconscious. Mom was calling him for merienda, he wasn’t answering so I searched for him. I saw him facedown on the carpet in the bedroom.”

“I thought he was okay, he was in McDa earlier!”

“You saw him? You’re sure it was him?”

“Well, it looked like him… He was sitting near us – He even waved.” Kel shrugged.

Ken turned to me.  “Did you see him too?’

“No, the seat was empty.” I shook my head.

“It’s starting.” Ken dabbed his head with the tissue again. “I don’t know how to explain this.”

“Can you just tell me what’s happening?” Kel asked.

“Kel, you better see him before he goes. It’s not my place to say.”

The brothers disappeared into the emergency room. After a while, Kel texted me to go home since they will take all night. I said I’ll see him tomorrow in class. There was no reply. Maybe he needed some space.

Compared to our travel to the hospital, my ride home was smoother than usual. For once, I didn’t have to chase after a jeepney nor did I have to sweat out a gallon before I reached the street where my house was. It was an unusual evening. Everything was quiet.

Kel didn’t attend class the next day. I texted him during lunch time and to my surprise, he replied immediately with news of his father’s wake. They were having it at home. Instead of going to McDanold’s like the usual, I spent the afternoon commuting to Kel’s place which was located at the edge of Pasag.

The living room was packed with people on monobloc chairs when I arrived. They all faced an open casket as if they were hoping for Kel’s dad to become the next lord of salvation. A large candle was next to the casket. Its flame languidly danced as the wax dripped by the hour.

The chandelier’s light washed over the room. The shadows seemed to divide and grow under the chairs. It was almost impossible to determine who were people and shadows at that point. A figure separated from the group and as it got closer, I saw Kel wearing a black polo and pants. He had his right hand stuck inside his pocket. There was an attempt at being clean shaven but there were thistles sticking out from his neck and chin. His hair was in a ponytail but still stuck in sweaty clumps on his face.

“Oh, how was class?” He said so normally as if his father wasn’t in a casket behind him.

“Still the same. We just have an assignment due tomorrow. You coming tomorrow?”

“Nah, I have to be here until the end of the week.”

“How do you feel?”

“I don’t know… It feels surreal. So many people!” He said.  “I didn’t even know dad was this famous.”

Ken entered the room with their mother. They brought with them small cups of coffee and ensaymada in shrink-wrap which they handed out to everyone. His mother was a small woman who wore a plain black dress. Her dark hair was cropped short. She smiled at the visitors despite the gloomy reception in the room. Ken was dressed in a polo shirt a little big for his size. His eyes betrayed his stoic movements. They were red and he wiped them occasionally with a handkerchief.

“Come see dad.” Kel said and I followed him.

We passed by the people, half of them appeared bulky with either undercuts or buzzcuts. They were like thugs people would avoid in bars. Although old age had gotten to them already, they were greyer and seemed smaller in stature. They all had an insignia of a boar’s face burned into the back of their hand. One of them saw me staring at it and I walked faster, making sure not to lose Kel in the crowd.  

I realized how tall of a person Kel’s dad was. The casket was huge up close. It was similar to carved out ivory angels delicately placed on a pedestal in churches. His hands were on his chest. His hand on top of the other bore the same insignia as his visitors. On the casket, there were different books and pamphlets. They were brown and crispy. If anyone would touch it, they might crumble like graham crackers in a sad mango float.

“My condolences.” I uttered to Kel and his dad.

My stomach growled as an afterthought.

“You should eat.” Kel chuckled.

“Uhm, I feel fine. I’ll leave in a while.” I clutched my bag for emphasis.

“We have too much food in the kitchen. You can go to my room and I’ll bring food.” He said.

Kel’s bedroom door lurched whenever someone opened it. It was obvious when someone comes in and out even when he slept. Being a random guest for so long, I’ve gotten used to it. But when I entered his room, there was a different air to it. Not because it was dusty and there were probably fungi growing on the walls or because the aircon was on for god knows how long. I couldn’t explain it myself. But there was a presence in it.

I dropped my bag near the door and began looking around. His poster of an anime girl was hanging by one corner. Any moment now it would fall down. Polos and pants were strewn to a side. His bed was a disaster of comforter and pillows thrown around randomly. The only sound came from the hum of the aircon and the whirring of his computer. I sat down in front of the desktop. Nothing out of the ordinary. Except for some books stacked behind the monitor. I plucked one out.

There were countless words I could not understand on the page. But one sentence was lazily smudged out by an eraser: The current host must choose an heir from his offspring.  I flipped through to see more before a snap made me drop the book.

The poster had fallen to the ground. I walked closer to the wall it once stuck to. The boar’s face stared back at me. I picked up the book, expecting to find an explanation about the boar but it was pages and pages of words. The book was maroon and had no title. As I opened it, I heard the lurch of the door. I turned around and saw Kel holding a plate of rice and cordon bleu. We looked at each other. He placed the food on the desk and moved to speak but I cut him off.

“What’s all this?!” I pointed to the insignia then the book.

“Why did you touch my stuff?!”

“Uh… it was lying around.”

“Behind the monitor!”

“Look, it was too obvious of a spot. What did you expect?”

“I didn’t want you to see it.”

“Find a better hiding spot in this mess.”

“You should go home before they find out.”

“Who is ‘they’? The people downstairs?”

“Yeah. You’re not supposed to know. You would be dead if they found out.” He lifted the back of his hand and showed me the same insignia. The wound was fresh, still pink and swollen.

“I don’t understand.”

“You don’t have to. Just eat your food then leave.”

He snatched the book away from me.

I didn’t say another word. I took the plate filled with rice and cordon bleu. I pushed aside the pillows on his bed before sitting down to eat. Kel fished out the other books behind the monitor. There were at least five of them, all in maroon. The other books had yellowing pages and not a single one had a title in them. Kel seemed different. Confident and strict, in fact. Although he still looked and smelled like a slob, he was making an effort to be a new person.

He set the books on the floor and sat at his computer idly clicking on a game filled with anime girls. Their tiny voices filled the room. People might assume we were watching hentai but who cares, right? That was a better scenario than what he was implying earlier.

“So what’s going to happen now?” I asked, chewing the last of the cordon bleu.

“I don’t know. Just don’t tell anyone what you saw.”

“Okay then…” I stood up.

His attention was still on the monitor. Slowly, I walked backwards. I took in the whole view of the room. It felt larger, dangerous even. Maybe if I stayed a longer, I would find out but there was this urge to just go. I casually slid the topmost book from the pile and then got my bag. He didn’t notice anything. His face was still glued to his game and the crowd of anime girls screaming on it.  I held up my bag and hid the book behind it.

“I’ll see you next week then.” I said along with the lurch of the bedroom door.

“Hey.” He said.

I froze. Did he notice?

“Be careful, okay?”

I nodded then closed the door.

I opened my bag and wedged the book between my papers and other books. I went down the stairs. The visitors were still seated in front of the casket. They were conducting a prayer in a different language. Their chants resonated through the living room.

Ken stood from his seat and met me at the base of the stairs.

“You going so soon?” He said.

“Uh-huh… Don’t wanna be home late. We have class tomorrow.” I placed a hand on his shoulder. “Hey, my condolences.”

“You take care, okay?”

“Take care of yourself too…”

Ken stopped at that statement but he was able to muster a wave. In order to break out of the awkwardness, I hurried out the front door.  

When I got out of the gate, I ran towards the main road and got on the first jeepney that stopped. The only thought that I had was to see this book. Whatever it was, I had to know. Why did Kel sound so grim? Why did Ken react that way? Nothing is making sense.

In bed, I opened the book. It was different compared to the other one. This was older and the spine needed some support. There were more images. It was a mix of languages and there were only a few which I recognized like English and Tagalog. The rest was a blur even as I tried to understand the Spanish parts. The boar was on every page. It looked like it came with the words on the page like a commander and his legion of the damned.

The sketches made a little more sense as I progressed. From what I understood, there was a small boar and he grew into a large beast. He lived in the forest until one day a man found him and burned him and his home. A drawing of a green blob represented his self. He found the man and pushed himself into his mouth until he successfully possessed him. The man would go on killing sprees during certain times in a year.

On another page, it showed the man with a family. The boar transferred to his child and the man was dead afterwards. After the sketches, there were more text than images. I couldn’t make out what it meant anymore.

I blacked out.

I was absent in first period. When I entered the classroom for the next subject, people were so shocked to see me.

“Oh my god!! You’re alive!” One classmate said.

“We thought you were dead!” Another one said.

“What do you mean?”

“You don’t know? There was an explosion at Kel’s house ah!” She said.

“That’s not true, I was there yesterday.”

“The news said it happened at midnight.” She brought her phone to my face.

 The headlines showed Kel’s house in ruins.

Family and visitors at the wake did not survive.

I had to reread that line.

Something heavy in my gut started to form and I rushed outside. In the restroom, I stared at myself. Did Kel save me? Did Ken know what was going to happen? Was it an accident? I don’t know anymore.

I skipped my classes for the rest of the day. I found myself in McDanold’s, observing my sundae become soup and dipping all the fries into it. Kel and his family were gone. And it all happened at his father’s wake. If I had stayed there, would I have been able to stop it? I sighed and took the book out from my bag. When I flipped it open, the pages flew out from the spine and crumbled on the floor.

In front of me, there was no one.

Just an empty seat.


JULIENNE MAUI CASTELO MANGAWANG finished BA Asian Studies at the University of Santo Tomas. She is taking up her MA in Creative Writing at the University of the Philippines — Diliman. Her poems are published in 聲韻詩刊 Voice & Verse Poetry Magazine, ALPAS Journal, Inklette Magazine, and is forthcoming in The Rumpus. Her interests include esoteric practices, Japanese studies, and Jungian archetypes. She likes sleeping but sleeping doesn’t like her. At the moment, she is tending to a garden in Makati — anticipating vegetables to be harvested soon and for the hydrangea to be, once again, in full bloom.

In The Name of Humanity

A death will always be a death, no matter how you spin it. The weight of the tragedy doubles, triples, and increases interminably, when you find out that possibly eleven men caused it, and the death was the result of rape. The death becomes more than just death, but cold-blooded murder, one committed against a most helpless of victims. It goes without saying that we need to sit down and talk about certain things, things that were probably not spoken of at home, between mothers and sons, or fathers and sons. These things are locked down deeper than illicit Marcosian wealth.

It’s about the nature of power, respect, and being humane.

Filipino males, in particular, are raised in an environment that is largely unsuitable for being essentially humane. The priority has always been to become ‘stoic,’ ‘strong,’ and ‘unreadable.’ To be unreadable to others is considered an advantage – because emotions are viewed as a weakness. A Filipino male is expected to exhibit only a limited range of emotions – happiness and anger, in particular. Happiness for celebrating victories, and anger for controlling those around him. Anything beyond the binary is bizarre, as if you’re no longer fit to be called ‘a man.’ This is machismo (or toxic masculinity) of the worst kind. A person who is prevented from exhibiting a full range of emotions will have a tormented and twisted view of the world. It begins with rearing – how parents treat each other, and how parents treat their children. The patriarchal relations are formed immediately after recognition of the “I.”  

In adulthood, these stunted beings view the world as a conquest – a wilderness to be tamed with their bare hands. Any and all stimuli are considered a challenge to the divine masculinity, which gives Filipino males a false sense of entitlement and right to oppress and control others. It doesn’t matter if you’re male, female, trans or queer. The masculinity itself is inimical to the existence of life. It only wishes to dominate and eventually, extinguish life in the name of its own existence. Filipino masculinity exists to inscribe its hateful, meaningless existence on the skin and flesh of others. It takes without ever asking. Filipino masculinity is premature ejaculation and telling everyone he’s the biggest stud in the room. Filipino masculinity is a New Year’s party with a flight attendant, and no trace of humanity. Only death follows the Filipino man if he chooses to re-enact the codes of the patriarchal order. And the patriarchal order is headless – it is a ghost that flits from room to room, damning others with its deadly order. It causes life to bleed and ebb away. It is a bathtub filled with water, semen, and a dead body. And for that alone, it must be extinguished from our very culture.

As the beast thrashes and demands a sacrifice, a choice must be made. If a woman were intoxicated in front of you, you don’t do anything to the woman. You try to ask the woman if she can go home on her own. If she doesn’t respond, you make sure she doesn’t hit her head anywhere. You make her as comfortable as possible, so she can sleep it out. And then you step away. The moment you cross the boundary, and you impose your will and power over a helpless body, you allow the beast to find its meal. And you become a cold-blooded killer, because rape takes away so much more than life. It takes away the right to one’s body. It takes away free will, which is the very basis of sentience and independence as human beings.


Marius Carlos, Jr. is a storyteller, essayist, and journalist. He is the current editor-in-chief of Revolt Magazine. He is also the English editor of Rebo Press Book Publishing. He is an independent researcher focused on transnational capitalism, neocolonialism, empire, and pop culture. You can reach him via social media at Minds and MeWe.

Nostos

Nostos’ official cover.

From the Author

“This zine is a small collection of poems written from the perspective of desire, yearning, and nostalgia. These are fragments of stranded intimacies, a collection of words we never got to say, and how we design ourselves to be vulnerable and how we prepare for the inevitable.”


Gari Vinluan is an advertising professional. He graduated with a degree in Creative Writing and Sociology at the University of the Philippines Diliman. He is currently finishing stories for a chapbook to be released sometime this year, hopefully.

Sa Katatagan; O Kumbakit Hindi Tayo Maisasalba Ng Pananalig (Ilang Paglilimi Sa Pagtatapos Ng Taon)

Ilang araw na lamang ang nalalabi, magsisimula na naman ang panibagong taon: 2021. Ngunit sa kasamaang palad, wala pa ring malinaw na sagot kung kailan matatapos ang pandemya hindi lamang sa ating bansa, kundi sa buong mundo. Hanggang ngayo’y iniraraos ko pa rin [paunti-unti] ang mga pinal na kahingian ng aking mga asignatura na umuusad naman kahit paano. Isang dahilan [bukod sa iba pang sirkumstansiya] kumbakit halos higit dalawang buwan din akong hindi nakapagsulat para sa Revolt [nauunawaan nila ang aking sitwasyon; maraming salamat]. Sa pagitan ng mga buwan na iyon ay naging abala rin ako kasama ng aking mga kaklase sa isang donation drive para makatulong sa aming kaklase na lumubog ang bahay sa Marikina gawa ng bagyong Ulysses. Matagumpay naman namin itong nairaos sa tulong ng mga kaibigan at propesor mula sa Unibersidad. 

Sa isip-isip ko, imposibleng hindi dama ng lahat ang ligalig na bumabalot sa bawat isa nitong mga nakaraang buwan o buong taon kaya. Sa totoo lang, kahit paano’y nanalig ako sa pangako ni Pangulong Duterte na sa pagdating ng Disyembre’y mag-uumpisang bumuti ang ating kalagayan laban sa pandemikong Covid-19 (Aguilar, 2020). Ngunit ngayong halos ilang tulog na lamang ay dudungaw na ang Enero, hindi ko maiwasang manlumo’t madismaya. Kasabay nito ang balitang ilan sa mga sundalo’t opisyal na pala ng pamahalaan ang napabakunahan kahit hindi pa ito opisyal na rehistrado sa Food and Drug Administration (CNN, 2020). 

Kay hirap unawain at intindihin ang mga aksyon ng pamahalaan, kung ano ba talaga ang mas matimbang pagdating sa kaligtasan ng ating mamamayan kontra sa virus na kumitil at patuloy pa ring kumikitil ng libo-libong buhay. Malinaw na hindi lamang pandemya ang ating problema, bagkus isa lamang sa iba pang mga sigalot na lumiligid sa paraan kung paano tayo kumikilos, nag-iisip at nagpaplano para malabanan ang covid-19, sang-ayon sa itinuturo sa atin ng mga nasa posisyon. Kumpirmado na rin na mayruon na ngang variant ang virus mula sa UK na mas mabilis kumalat kahit na hindi pa sigurado kung mas peligroso sa nauna (Le Page, 2020).  Tingnan na lamang ang lohika ni Francisco Duque III, na nagsabing ikokonsidera lamang ang travel ban kapag “nasa lebel na ng community transmission ang bansa,” (CNN Staff, 2020). Hindi ba’t ito rin ang dahilan kumbakit mabilis na kumalat ang virus sa ating bansa sa pagsisimula ng taon; ang kawalan natin ng kahandaan at pagiging “maagap” para maprotektahan ang ating bansa?  Hanggang ngayon ay nakaluklok pa rin siya sa puwesto sa kabila ng kontrobersiyal na pagkakasangkot niya sa labinlimang (15) bilyong pisong pondo na nanakaw mula sa PhilHealth bukod pa ang pinaniniwalaang kaniyang pananagutan kumbakit naudlot ang pagkakaruon ng Pilipinas ng bakuna mula sa Pfizer sa pinakamaagang panahon.

Mula sa mga ito’y mahihinuhang matatagalan pa bago maibalik sa “normal” ang lahat. Yun ay kung mayruon pa ba tayong “normal” na mababalikan. Dahil duda na rin akong makakabalik pa tayo sa dati kahit pagkatapos na mabakanuhan ang karamihan sa ating mamamayan. Mananatili ang mga problemang mental, pisikal, ekonomikal, pulitikal at sosyal na lalo lamang pinaigting ng Covid-19.  Lalo na’t hindi lamang pandemya ang problemang lumitaw sa atin sa taong ito. Nariyan ang mga bagyong Ulysses at Rolly, ang mga lindol, ang pagputok ng bulkang Taal sa Batangas, ang pagpapakamatay ng mga estudyante/mamamayan dahil sa problemang idinulot ng pandemya, ang karahasan ng kapulisan lalo na ang pinakahuling kaso kung saan nakitil ang buhay ng isang inosenteng ina at anak, ang kalunos-lunos na sinapit ng mga manggagawang walang permanenteng trabaho o nawalan ng trabaho at napakarami pang iba. 

Ang ikinatatakot ko lamang ay ang pagsasawalang bahala ng iba sa kasalukuyan pa ring peligro ng Covid-19. Hindi ko alam pero tila ba nakalilimutan ng mga tao [o pilit kinakalimutan?] ang sitwasyon na parang nawalan na sila ng dahilan pang matakot para sa kanilang kaligtasan. Sa lugar pa lang namin sa Tundo, makikita mo ang kumpulan ng mga tao sa lahat ng sulok ng kalsada lalo na sa mga pamilihan kagaya ng Divisorial, abala sa paghahanap ng mabibiling pamasko o regalo para sa sarili o iba kaya. Marahil ay ganuon na lamang kalakas ang kanilang pananalig sa mga pangako ng kapanatagan at kaligtasan mula sa pamahalaan, o di kaya’y isa ring epekto ng kawalang kaalaman sa totoong sitwasyon ng bansa pagkat napakalimitado pa lamang ng ating pagkakaunawa sa ating kinalalagyan. Samantalang ilan sa ating mga karatig bansa’y nag-uumpisa nang magbakuna, heto tayo’t nakikipagsapalaran na lamang sa pananalig at paniniwalang bubuti rin ang lahat kaya “bahala na” kung madapuan ng sakit o hindi. Ngunit paano kung hindi? Paano kong pagkatapos nito’y isa pang mas malalang sigalot ang maganap sa atin? Ano’ng naghihintay sa atin kung gayon sa pagtatapos/pag-uumpisa ng taon?

May isang kuwento si [Italo] Calvino tungkol sa isang propesyunal na minsang nakaramdam ng munting pananakit lamang ng katawan. Nagpakonsulta siya sa isang ospital na mayruong anim na palapag sang-ayon sa kalubhaan ng karamdaman. Nu’ng una, du’n lang siya nadestino sa unang palapag. Wala naman talaga siyang nararamdamang kahit ano (nu’ng umpisa). Pero habang tumatagal, palala nang palala ang diagnosis sa kanya ng mga duktor hanggang sa napunta siya sa pinakamataas na palapag, kung saan naruon ang mga malalalang pasyente na kagaya niya. Ang kinahinatnan, (sa pagkakatanda ko) hindi na siya nakalabas ng ospital. Nawalan na siya ng katinuan. 

Lahat ng iyon, dahil sa kanyang pagsunod/pananalig na “lamang” sa mga sinasabi ng nasa posisyon at paniniwala na “okay lang” ang lahat kahit na nu’ng una pa lamang ay litaw na litaw na ang mga pahiwatig ng kontradiksyon sa sinasabi at sa kinikilos ng mga “propesyunal” na ito. At sa palagay ko, hindi malayong mangyari sa atin iyon, kung makukuntento na lamang tayo sa sinasabing “responsableng” pagsunod at paniniwalang nasa mabuting lagay ang lahat sa panahong ito ng pandemya. 

Hindi natatapos sa pawang “pananalig” lamang ang solusyon/salbasyon. Kagaya lamang ito ng “pananalig” ni Juan na kusang mahuhulog ang bayabas sa kaniyang bunganga. Isang pananampalatayang walang maidudulot sa atin kundi pagkagapos sa imahinaryong kadena ng kawalang pakialam at kamanhiran para sa sariling preserbasyon. 

SANGGUNIAN

Aguilar, Krissy. July 31, 2020. “Duterte vows PH ‘back to normal’ by December, expects virus vaccine from China.” Online Article. https://newsinfo.inquirer.net/1314802/duterte-vows-ph-back-to-normal-by-december-expects-virus-vaccine-from-china

CNN Staff. December 28, 2020. “Army chief says troop vaccination authorized by Duterte.” Online Article. https://cnnphilippines.com/news/2020/12/28/military-covid-vaccination-duterte-authorized.html

CNN Staff. December 26, 2020. “PH won’t ban flights from countries with no community transmission of new coronavirus variant.” Online Article. https://cnnphilippines.com/news/2020/12/26/PH-not-keen-on-expanding-travel-ban–community-transmission-country-of-origin.html

Le Page, Michael. December 21, 2020. “What you need to know about the new variant of coronavirus in the UK.” Online Article. https://www.newscientist.com/article/2263077-what-you-need-to-know-about-the-new-variant-of-coronavirus-in-the-uk/.


Si Jerwin Bilale Uy ay naging fellow sa online Luntiang Palihan 2020 ng Bienvenido N. Santos Creative Writing Center sa De La Salle University. Nailathala ang kaniyang akda sa magasing Liwayway at ang ilan ay mapalad na napabilang sa mga antolohiya ng iba’t ibang lokal na publikasyon. Nakamit niya ang unang gantimpala [sa kategoryang tula] sa nakaraang Saranggola Blog Awards (2019). Kasalukuyan siyang nag-aaral ng programang AAMPF (Associate in Arts, Malikhaing Pagsulat sa Filipino) sa UP Diliman.