Ang mga Hindi Naghihilom na Sugat sa Dila

Hindi maputol ng talim
Na hawak ng hari ng ahas
Itak, panlilok, katam, palakol
O panglinis na labaha sa mga kalyuhin
Na balat, laging hindi makakahiwa
Humiwa man, walang lalim,
Tipak sa talas
Ng mga bakal na hindi luto sa baga
Sa kanilang mga bakal
Na basag sa paulit-ulit na paghataw,
Hindi mangangalay ang dila
Sa pangungusap, sambitin mga balitang
Tali sa higpit ng pisi
Siwalat ng kani-kanilang latak na
Sa pagkakahalo lamang lumulutang
Buntot ng butiki itong
Patuloy na tumutubo kahit putol
Walang kilalang paghilom ang sugat
Sigaw, bulong, bawat may pagkakataong
Umusal ng salita
Lagi’t laging may sambit
Ang aming mga dila.
Walang kilalang paghilom ang sugat
Sa aming mga dila.


Si Anthony B. Diaz ay isang manunulat mula sa Camaligan, Camarines Sur. Ang kaniyang nobelang “Sa Ika-tolong Aldaw” ang nakakuha ng Kabulig First Book Grant. Samantalang nakasama naman siya sa mga finalist sa 2020 Premyo Valledor Prize for Bikol Novel para sa kaniyang nobelang “An mga Hawak sa Panganuron.” Siya ang tumatayong presidente ng Pagsirang Inc. , samahan ng mga manunulat at pintor sa Naga City.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s